Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Sukcesem zakończył się dwuletni proces restrukturyzacji MEC’u

MEC_zdjęcie 

Dzisiaj zakończył się dwuletni proces restrukturyzacji Spółki MEC polegający w większości na działaniach administracyjnych i prawnych, którego celem było wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i  uwolnienie źródła ciepła dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z obowiązku zakupu uprawnień do emisji CO2 .  

Towarzyszyła temu wytężona praca nie tylko ze strony pracowników Spółki, ale również ze strony właścicieli Spółki Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Według unormowań ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Spółka prowadzi dwie ciepłownie, w których odbywa się spalanie paliw generujących emisję gazów cieplarnianych, których sumaryczna moc cieplna w paliwie przekracza 20 MW. Utrzymanie tego statusu w kolejnych latach oznaczałoby konieczność ponoszenia opłat, których szacunek – wg dostępnych dziś danych (tj. wyceny uprawnień) – wynosi powyżej 40 mln zł rocznie.

Spółka nie dysponuje takim środkami Jedyną możliwością uniknięcia lub zminimalizowania negatywnych skutków ekonomicznych uczestnictwa w  systemie handlu emisjami gazów cieplarnianych, a tym samym uniknięcia upadłości Spółki, jest dążenie do ograniczenia tego obowiązku.

Wobec sytuacji drastycznego wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 przy olbrzymim obciążeniu inwestycyjnym Spółki, wynikającym z przepisów prawa, Zarząd Spółki intensywnie szukał sposobu na taką reorganizację procesu wytwarzania ciepła, która pozwoliłaby Spółce zmniejszyć koszty zakupu uprawnień.

Spółka w celu obniżenia kosztów przeprowadziła w 2021/2022 modernizację kotłowni zlokalizowanej przy Alei Solidarności, dzięki czemu jej praca jest wolna od konieczności umarzania uprawnień do emisji CO2. Już w tym roku kotłownia gazowa pracuje bez kosztów CO2 na potrzeby miasta.

Aby móc dalej obniżyć koszty zakupu uprawnień do emisji Co2 konieczne było obniżenie mocy jednego z kotłów pracujących na ciepłowni przy ulicy Samsonowicza.

Po wielu konsultacjach z zakresu ochrony środowiska i obowiązującego prawa ustalono, że aby takie działanie było możliwe konieczne jest powstanie nowego podmiotu gospodarczego, tak aby przy ulicy Samsonowicza funkcjonowały dwa odrębne zakłady produkujące ciepło. Stąd powstała inicjatywa powołania przez Gminę spółki Ciepłownia Ostrowiecka. W dniu 1 sierpnia 2022 roku Rada Miasta wyraziła zgodę na powołanie Spółki Ciepłownia Ostrowiecka Sp. z o.o.

Bardzo ważnym efektem przeprowadzonych w dniu dzisiejszym aktów prawnych jest wygaszenie umowy zawartej 10 kwietnia 2001 roku pomiędzy Gminą Ostrowiec a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska przy udziale Miejskiej Energetyki Cieplnej. W następstwie tej Umowy NFOŚiGW objął 40 000 udziałów w Spółce, o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł. Środki pieniężne z wniesionego wkładu zostały przeznaczone na realizację inwestycji polegającej na modernizacji systemu ciepłowniczego w mieście. Zgodnie z pierwotnym brzmieniem Umowy Inwestycyjnej, Fundusz był uprawniony do odstąpienia od udziału w MEC poprzez umorzenie udziałów z czystego zysku Spółki, obniżenie jej kapitału zakładowego lub na drodze sprzedaży udziałów Gminie lub innemu podmiotowi wskazanemu przez Gminę. Umorzenie udziałów wiązało się z dodatkowym wynagrodzeniem obliczanym według formuły sprecyzowanej w Umowie Inwestycyjnej, gdzie bieżąca wartość udziałów w każdym roku podlega indeksacji o wskaźnik inflacji powiększony o marżę, Zgodnie z zapisami umowy, sukcesywne umarzanie udziałów w MEC miało następować od roku 2010 do roku 2018 przy umorzeniu wartości nominalnej udziałów w kwocie 2,2 mln zł rocznie. W latach 2015-2018 dzięki dodatnim wynikom finansowym MEC dokonywał spłaty NFOŚiGW, przeznaczając na ten cel kwotę 10,3 mln zł. Na skutek zmian przepisów oraz wzrostu poziomu inflacji w ostatnich latach umorzenie pozostałych udziałów stało się nierealne.

Dlatego też NFOŚ i GW popierając działania restrukturyzacyjne podjęte w Spółce podjął decyzję o pozostaniu w niej jako wspólnik na stałe.

Powyższe działania pod warunkiem unormowania cen miału węglowego i energii prowadzą do obniżenia kosztów działalności Spółki co w perspektywie czasu przełoży się na zmniejszenie cen ciepła dla odbiorców po wyrażeniu zgody przez Urząd Regulacji Energetyki.

Ponadto przeprowadzone dziś działania oraz obecność Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako wspólnika otwierają perspektywę rozwoju Spółki i realizacji inwestycji w kierunku dekarbonizacji źródła ciepła.

 

Podsumowując:

- koszty wytwarzania ciepła w mieście spadną;

- pozyskanie wspólnika w postaci NFOŚiGW daje duże perspektywy rozwoju spółce;

- sukcesem zakończył się dwuletni proces restrukturyzacji MEC’u;

- decyzje podejmowane przez władze miasta, radnych i zarząd spółki okazały się słuszne;

- od dziś MEC oraz Ostrowieckie Ciepłownie to wspólny majątek Miasta oraz NFOŚiGW. Miasto pozostaje wspólnikiem większościowym;

- NFOŚiGW to publiczna instytucja, której celem działania jest udzielanie finansowego wsparcia przedsięwzięciom służącym ochronie środowiska i gospodarce wodnej;

-  dotychczas dzięki wielomilionowemu dofinansowaniu z NFOŚiGW Gmina zakupiła m.in. 17 elektrycznych autobusów i zrealizowała inne inwestycje w zakresie komunikacji publicznej;

 

W dzisiejszej konferencji prasowej w siedzibie MEC’u udział wzięli przedstawiciele Miasta oraz NFOŚiGW, w osobach:

- Pan Artur Łakomiec - wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego

- Pan Dariusz Wojtas – prezes Miejskiej Energetyki Cieplnej

- Pani Renata Mikołajczak – wiceprezes Miejskiej Energetyki Cieplnej

– Pan Tadeusz Wyrzykowski - Dyrektor Departamentu Transformacji Energetyki

- Pani Inez Ratańska - Zastępca Dyrektora Departamentu Transformacji Energetyki

- Pani Marta Chojnicka-Szymaniak - Kierownik Wydział Budownictwa Departament Transformacji Energetyki

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.