Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Dostępny samorząd - granty

logo_na_górze                   

Lata realizacji:

2022 - 2023

Wartość wydatków kwalifikowalnych:

42 900,00 zł

Wartość dofinansowania:

42 900,00 zł

w tym:

36 156,12 zł  - ze  środków europejskich

6 743,88 zł  - ze środków dotacji celowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Źródło dofinansowania:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

dotacja celowa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Cel przedsięwzięcia:

Celem przedsięwzięcia grantowego jest zwiększenie dostępności usług świadczonych w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego dla osób o różnorodnych potrzebach i rodzajach niepełnosprawności.

Opis przedsięwzięcia:

W ramach realizacji przedsięwzięcia grantowego planowane jest:

- wykonanie audytu dostępności architektonicznej,

- zakup i montaż planu tyflograficznego w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,

- wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych z oznakowaniem pomieszczeń Biura Obsługi Interesanta nadrukiem Braille'a,

- wykonanie i montaż nakładek na antaby drzwiowe z nadrukiem Braille'a,

- zakup przenośnych pętli indukcyjnych,

- zakup i montaż pętli indukcyjnej na sali konferencyjnej.

logo_na_dole 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności