Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Gminny Program Rewitalizacji - dyżury i warsztat strategiczny

W związku z trwającym naborem na pomysły dotyczące przedsięwzięć, które powinny zostać wpisane do  Gminnego  Programu  Rewitalizacji  Miasta  Ostrowca  Świętokrzyskiego       12 czerwca 2023 roku odbył się dyżur strategiczny pełniony przez ekspertów z Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. w Krakowie opracowujących dokument GPR. Dyżur pełniony był jednocześnie w dwóch lokalizacjach, tj. w punkcie informacji turystycznej w Ostrowieckim Browarze Kultury przy ul. Siennieńskiej 54 oraz w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Świętokrzyskiej 11. Podczas dyżuru można było zapoznać się z dotychczasowym przebiegiem prac nad GPR, zadać nurtujące pytania, podzielić się swoimi opiniami na temat potrzeb i potencjałów obszaru rewitalizacji, a także zgłosić swoje propozycje działań rewitalizacyjnych.

W dniu 13 czerwca 2023 roku w budynku SAS (Strefa Aktywności Społecznej) oraz sali kominowej na terenie Ostrowieckiego Browaru Kultury przy ul. Siennieńskiej 54 odbył się warsztat strategiczny, którego celem było opracowanie wizji oraz podstawowych celów i kierunków działań, jakie powinny zostać określone w GPR. Podczas warsztatu dyskutowano na temat przyszłości poszczególnych podobszarów rewitalizacji, potrzeb i oczekiwań mieszkańców, a także zebrano pomysły na przedsięwzięcia rewitalizacyjne. 


W warsztatach udział wzięło ponad 30 osób reprezentujących: Rady Osiedlowe, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Policję, Straż Miejską, Powiatowy Urząd Pracy, Zakład Usług Miejskich, Centrum Rozwoju Lokalnego, fundacje i stowarzyszenia oraz Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe.

Przypominamy o trwającym do 23 czerwca 2023 roku otwartym naborze pomysłów na przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Pomysły na przedsięwzięcia można zgłaszać w następujący sposób:
1) wypełniając formularz online dostępny pod linkiem: https://forms.gle/QCWE2Aqm3rjrqbvM7
2) wypełniając formularz w wersji papierowej dostępnej w:
• Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, sala zielona stanowisko nr 2, ul. Jana Głogowskiego 3/5,
• Ostrowieckim Browarze Kultury – punkt informacji turystycznej, ul. Siennieńska 54,
• Centrum Rozwoju Lokalnego – sekretariat, ul. Sandomierska 26A,
• budynku przy ul. Świętokrzyskiej 22 – portiernia,
• PSP 1 – sekretariat, ul. Sienkiewicza 67B,
• PSP 3 - sekretariat, ul. Niska 9,
• PSP 4 – sekretariat, ul. Polna 54,
• PSP 7 – sekretariat, ul. Akademicka 20,
• PSP 9 – sekretariat, ul. Niewiadoma 19,


Wypełniony formularz papierowy należy złożyć do 23 czerwca w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, sala zielona stanowisko nr 2 lub w jednym z podanych powyżej punktów.

dyżur_strategiczny uczestnicy_warsztatów_1 

uczestnicy_warsztatów_3

uczestnicy_warsztatów_2  uczestnicy_warsztatów_4 
 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności