Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.) informuje się o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”.

Obwieszczenie, uzasadnienie odstąpienia od OOŚ oraz pisma właściwych organów do pobrania w załączeniu poniżej.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności