Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Nowoczesna szkoła - modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne publicznych szkół podstawowych w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z modernizacją infrastruktury sportowej

 
 

Lata realizacji:

2017-2019

Wartość wydatków kwalifikowanych:
3 999 130,13 zł

Wartość dofinansowania:
2 999 347,60 zł (75% kosztów kwalifikowanych)

Źródło dofinansowania:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Opis projektu:
Projekt obejmuje osiem szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, tj.: PSP Nr 1, PSP Nr 3, PSP Nr 4, PSP Nr 5 (ZSiPP Nr 3), PSP Nr 7, PSP Nr 9, PSP Nr 10, PSP Nr 14. W ramach projektu wykonana zostanie modernizacja PSP Nr 14 polegająca na modernizacji hali sportowej, wymianie podłóg, wymianie drzwi wewnętrznych, wykonaniu okładzin ściennych z płytek ceramicznych, malowaniu sufitów, wymianie instalacji oświetleniowej, modernizacji łazienek, wykonaniu podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Projekt przewiduje także modernizację szatni w PSP Nr 3 polegającą na wymianie boksów na szafki, wykonaniu sufitu podwieszonego, ociepleniu stropodachu, wymianie posadzki, malowaniu ścian, wymianie instalacji oświetleniowej, wykonaniu pochylni dla osób niepełnosprawnych Kolejne zadanie to modernizacja 2 boisk przy PSP Nr 4 i PSP Nr 14. W wyniku modernizacji powstaną ogrodzone boiska wielofunkcyjne o wymiarach 26x44m i sztucznej nawierzchni, przeznaczone do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę, tenis ziemny, wyposażone w linie, bramki, siatki, słupki, kosze, piłkochwyty. We wszystkich szkołach objętych projektem pracownie matematyczne, przyrodnicze, językowe zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (tablice interaktywne, laptopy, mikroskopy, teleskopy, wizualizery, itp.). Zakupione pomoce umożliwią prowadzenie atrakcyjnych zajęć dzięki czemu podwyższy się jakość i efektywność edukacji.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności