Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Przebudowa budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrz

Lata realizacji:

2016 – 2019

Koszt kwalifikowany:

17 375 144,09 zł

Dofinansowanie:

13 900 115,27 zł – 80 %

Źródło dofinansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Opis projektu:

Projekt polegał na przebudowie pochodzących z 1908 roku budynków dawnego browaru na potrzeby instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Biura Wystaw Artystycznych. Przed rozpoczęciem przebudowy w części obiektu znajdowało się MCK i BWA, natomiast znaczna część była niewykorzystana i znajdowała się w złym stanie technicznym. Celem przyjętych rozwiązań jest wyeksponowanie walorów architektoniczno - historycznych budynku, aby zachować charakter dawnej zabudowy terenu i dostosowanie obiektu do prowadzenia działalności kulturalnej. W obiekcie o powierzchni użytkowej ok. 5,5 tys.m2 znajdują się m.in. recepcja, punkt informacji turystycznej, biblioteka, czytelnie, dwie sale wielofunkcyjne, cztery sale wystawiennicze BWA, galeria fotografii, sala konferencyjna, sale muzyczne, pracownie MCK: plastyczna, modelarstwa, grafiki komputerowej, klubu szachowego, pokoje biurowe i administracyjne, pomieszczenia gospodarcze. Projekt zakłada także zakup wyposażenia dla instytucji kultury. Poszczególne funkcje kompleksu zostały tak rozmieszczone, aby instytucje mogły funkcjonować niezależnie od siebie. Kompleks będzie służył do działalności statutowej jednostek oraz posiadał elementy komercyjne (barek kawowy, galeria sprzedaży wyrobów artystycznych, letnia galerii sprzedaży na dziedzińcu, najem Sali konferencyjnej i wielofunkcyjnej). Celem projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu i miasta poprzez poprawę warunków funkcjonowania instytucji kultury.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności