Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Remont odcinka drogi gminnej nr 302198T – ul. Karola Szymanowskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Lata realizacji:
2023 - 2024
Źródło dofinansowania:
Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Wartość wydatków kwalifikowalnych:
1 842 516,81 zł
Wartość dofinansowania:
1 289 761,00 zł
Całkowita wartość inwestycji:
1 842 516,81 zł
Opis Projektu:
Planowany do remontu jest odcinek ulicy Karola Szymanowskiego o długości 448 mb. od Ronda Batalionów Chłopskich do przejścia dla pieszych za zatoką autobusową. Remont polegać będzie na odtworzeniu podbudowy i nawierzchni asfaltowej jezdni. Zostaną wymienione sodowe oprawy oświetleniowe na energooszczędne oświetlenie LED, odtworzona zostanie zieleń oraz oznakowanie pionowe i poziome. Wymianie ulegną elementy kanalizacji deszczowej, zostanie uregulowana infrastruktura techniczna. Dla zwiększenia bezpieczeństwa zostaną także doświetlone przejścia dla pieszych. 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności