Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji

 
Kopia_Kopia_Kopia_Szary_gołębi_geometryczny_na_Dzień_Matki_Instagram_Post(1)  

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2023 r.  zaprasza  do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji oraz zasad jego działania.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi do projektu dokumentów w terminie do dnia 3 września 2023 roku:

 • w postaci elektronicznej poprzez formularz online dostępny pod adresem https://forms.gle/AvgV5F3vhVvbcjsC9,
 • poprzez formularz w wersji edytowalnego pliku do pobrania poniżej – po pobraniu i uzupełnieniu formularz należy przesłać na adres: gpr@um.ostrowiec.pl,
 • ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego 3/5, Biuro Obsługi Interesanta (sala zielona, stanowisko nr 2) w dniu 17 sierpnia 2023 roku w godzinach 7.30 – 15.30,
 • w trakcie spotkań i debat online (harmonogram poniżej).

 

Harmonogram spotkań i debat online, które zostaną przeprowadzone w ramach konsultacji społecznych:

a) otwarte spotkania konsultacyjne odbędą się:

 • w dniu 24 sierpnia 2023 roku (czwartek) w godzinach 15.00-17.00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul Akademicka 20,
 • w dniu 24 sierpnia 2023 roku (czwartek) w godzinach 17.30-19.30 w Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 26A,
 • w dniu 25 sierpnia 2023 roku (piątek) w godzinach 10.00-12.00 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Niewiadoma 19,


b) debaty online odbędą się z wykorzystaniem platformy Zoom:

 • w dniu 8 sierpnia 2023 roku (wtorek) w godzinach 15.00-17.00 (link spotkania https://zoom.us/j/92918589811 / identyfikator spotkania: 929 1858 9811);
 • w dniu  9 sierpnia 2023 roku (środa) w godzinach 16.00-18.00 (link spotkania https://zoom.us/j/96734952898 / identyfikator spotkania: 967 3495 2898);
 • w dniu  10 sierpnia 2023 roku (czwartek) roku w godzinach 10.00-12.00 (link spotkania https://zoom.us/j/92406119689 / identyfikator spotkania: 924 0611 9689).

 

Gminny Program Rewitalizacji to dokument, który określa proces rewitalizacji w latach 2023-2030, na tych obszarach miasta, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na wyznaczonym obszarze, które zostaną ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji, mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania m.in. z funduszy Unii Europejskiej. 

Komitet Rewitalizacji będzie stanowić forum współpracy i dialogu dotyczącego rewitalizacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, a jego rolą będzie przygotowywanie opinii i stanowisk, dotyczących procesu rewitalizacji.

Ze względu na znaczenie powyższych kwestii zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji oraz zasad jego działania.

 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacji oraz zasad jego działania są dostępne do pobrania poniżej oraz:

 • na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego;
 • w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego 3/5, (sala zielona, stanowisko nr 2).
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności