Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Absolutorium dla Prezydenta Miasta

Wiceprezydenci na sesji Rady Miasta 

Podczas czwartkowej, absolutoryjnej sesji Rady Miasta Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosławowi Górczyńskiemu udzielono votum zaufania oraz absolutorium za rok 2022.

Debatę nad  projektami uchwał poprzedziło uczczenie minutą ciszy zmarłego 14 czerwca radnego Włodzimierza Sajdy. Radnego Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w latach 2007-2023. Członka Komisji Samorządowej, Komisji Edukacji, Wychowania, Kultury i Sportu oraz Komisji Strategii i Rozwoju Miasta. W kadencji 2018-2023 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Samorządowej.

Podczas sesji rozgorzała szeroka, kilkugodzinna dyskusja nad raportem o stanie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2022 rok Jarosławowi Górczyńskiemu. Padały merytoryczne argumenty, każdy radny przedstawił swoje zdanie w omawianych tematach.

Radni podkreślali m.in. brak zadłużenia gminy, dzięki czemu jesteśmy w lepszej pozycji wyjściowej w przypadku wystąpienia ogólnopolskich problemów inflacyjnych. Chwalono gminę za historyczne momenty ostrowieckiej samorządności, jak wymianę taboru Miejskiego Zakładu Komunikacji na pojazdy nowoczesne i ekologiczne. W wypowiedziach zwracano uwagę na konieczność wzmocnienia polityki skierowanej w stronę ludzi młodych, aby zachęcić ich do zostania lub powrotu do Ostrowca Świętokrzyskiego. Postulowano potrzebę ujęcia w raportach wieloletniego spojrzenia na przyszłość gminy. Apelowano również o aktywniejsze zaangażowanie ostrowczan w życie oraz rozwój miasta i zachęcano mieszkańców do dzielenia się swoimi opiniami.

Po wymianie zdań nastąpił czas głosowania.

Za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Ostrowca świętokrzyskiego było 12 radnych, 6 przeciw, a jeden radny wstrzymał się od głosu.

Za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za 2022 rok było 13 radnych przy 6 głosach wstrzymujących się.

Za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 2022 roku głosowało 12 radnych, przeciwko oddał głos 1 radny oraz 6 wstrzymało się.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności