Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

9 lipca 2024 roku odbyło się I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Spotkanie otworzył Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Artur Łakomiec witając wszystkich uczestników spotkania. 

Komitet Rewitalizacji został powołany na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 29 lutego 2024 roku. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele mieszkańców, przedsiębiorców , zarządców nieruchomości oraz przedstawiciele organizacji społecznych. Jest on organem doradczym i opiniodawczym w zakresie planowanych działań rewitalizacyjnych, jak również stanowi organ monitorujący Gminny Program Rewitalizacji. 

Głównym celem pierwszego spotkania, był wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komitetu. W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczącym Komitetu Rewitalizacji został Pan Robert Cedro a Zastępcą Przewodniczącego został Pan Karol Wójcik. 

W trakcie spotkania Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju Pan Dominik Smoliński zaprezentował zebranym główne założenia i zaplanowane przedsięwzięcia, które zawarte są w Gminnym Programie Rewitalizacji przyjętym Uchwałą Nr LXXXVI/118/2023 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 30 listopada 2023 r.  Podczas spotkania członkowie Komitetu mieli możliwość zadawania pytań na temat planowanych w mieście inwestycji na terenach objętych rewitalizacją. 

Komitet został powołany na 3,5 letnią kadencję. Spotkania członków Komitetu będą odbywały cyklicznie, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Galeria zdjęć

1 2 5 3 4 6
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności