Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Kolejne tablice informacyjne, nowe wiaty, roślinność i systemy retencji

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski w ramach V etapu projektu Ekologiczny Transport Miejski planuje zakup systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na kolejne przystanki, ale także montaż nowych wiat przystankowych. Nowością mają być wiaty z zielenią i retencją, które staną w kilku punktach miasta. Zadanie ma zostać zrealizowane z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ogłosiła właśnie postępowanie w ramach projektu „Zrównoważona i zintegrowana mobilność miejska w Gminach Ostrowiec Świętokrzyski i Kunów”. Pierwszym jego elementem jest rozbudowie istniejącego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w ramach którego należy zaprojektować i zbudować 36 dwustronnych tablic informacji pasażerskiej w pełni kompatybilnych z istniejącym już systemem. Projekt zakłada wykonanie wszystkich elementów systemu kompleksowo, w tym wykonanie stosownych przyłączeń elektroenergetycznych. Drugi element postępowania przetargowego dotyczy wykonania 49 wiat przystankowych, tj.: 42 dużych oraz 7 małych.  

Nowością mają być wiaty  z panelami fotowoltaicznymi, a także te z zielenią oraz retencją (po cztery w każdym wariancie). Jedna wiata ma zostać wykonana zarówno z panelami fotowoltaicznymi, zielenią oraz retencją.  

Ciekawie zapowiadają się tzw. „zielone wiaty”, które składać się będą oprócz tradycyjnej już znanej konstrukcji, z zielonego dachu, na którym będzie posadzona roślinność – rozchodniki. Zielona będzie również tylna ściana przystanku, za sprawą konstrukcji, na której mógłby się rozrastać bluszcz. Każda „zielona wiata” wyposażona zostanie w system retencyjny, który będzie zbierał wody opadowe i za ich pomocą nawadniał porastające konstrukcję rośliny, zaś nadmiar zostanie odprowadzany do gleby.  

Projektowane wiaty przystankowe mają odpowiadać barwą konstrukcją , tym już istniejącym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego . Nowością będą mniejsze wiaty, bowiem tych standardowych nie było w niektórych miejscach -  wyjaśnia Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Artur Łakomiec.

Przypomnijmy, że projekt jest realizowany wspólnie z gminą Kunów, która ogłosiła także postępowanie na wiaty przystankowe.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności