Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

NOWE LICENCJE TAXI

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego niniejszym informuje, że wszystkie licencje TAXI wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do nowych przepisów. Wymóg wymiany licencji został określony w ustawie
z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1180), a nowy wzór licencji oraz wypisu z licencji określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377).

Przedsiębiorcy osobiście wykonujący przewóz taxi zobowiązani są do złożenia wniosku o dostosowanie licencji do wymagań określonych w w/w przepisach do dnia 31 grudnia 2022 r.

Począwszy od 1 stycznia 2023 roku wszystkie licencje wydane na podstawie „starych” przepisów tracą ważność.

W związku z powyższym prosimy o jak najszybsze złożenie wniosków, które są dostępne na stronie internetowej UM oraz w Biurze Obsługi Interesanta.

Pliki do pobrania:

Wniosek o dostosowanie licencji TAXI
Format: pdf, 398.05 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności