Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu Strategii Terytorialnej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy na lata 2023-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy na lata 2023-2030, która zawiera długookresowe założenia związane z rozwojem całego MOF Miasta Północy oraz określa cele i kierunki z nim związane, zapraszamy wszystkie zaineresowane podmioty i osoby do udziału w konsultacjach społecznych niniejszego dokumentu oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko przygotowanej dla Strategii ZIT. Konsultacje są prowadzone w terminie od 30.10.2023 r. do 19.11.2023 r.

Uwagi do projektu Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy na lata 2023-2030 oraz Prognozy można zgłaszać:
1) na piśmie poprzez wypełnienie załączonego Formularza Zgłaszania Uwag i przesłania go na adres: Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski z dopiskiem „Strategia ZIT MOF Miasta Północy wraz z Prognozą”;
2) ustnie do protokołu w budynku Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w godzinach pracy Urzędu;
3) za pomocą załączonego Formularza Zgłaszania Uwag przesyłając go na adres email: wpr@um.ostrowiec.pl, wpisując w tytule maila: Strategia ZIT MOF Miasta Północy wraz z Prognozą;
4) za pomocą formularza online:

  • Strategia ZIT: 

https://utila.info.pl/1/index.php/624954?lang=pl  

  • Prognoza Oddziaływania na Środowisko:  

https://utila.info.pl/1/index.php/692438?lang=pl

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy na lata 2023-2030 wraz z Prognozą dostępny jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia, a także:
- w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego 3/5, Biuro Obsługi Interesanta, sala zielona – stanowisko nr 2, w godzinach 7.30 – 15.30;
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pod adresem: https://bip.um.ostrowiec.pl

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności