Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Konsultacje 4 nowych obszarów tematycznych Programu ESPON

Szanowni Państwo,

zachęcamy do udziału w konsultacjach 4 nowych obszarów tematycznych Programu ESPON.

ESPON tj. Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej jest programem badawczym, mającym na celu dostarczanie wyników badań w zakresie trendów w rozwoju terytorialnym i społeczno-gospodarczym regionów, miast i innego typu obszarów w Europie. Program poprzez dostarczanie porównywalnych danych, analiz i scenariuszy rozwoju wspiera politykę spójności UE oraz dostarcza rekomendacji dla tworzenia polityk publicznych.

Zgodnie z zapisami programu ESPON do 2030 r. działalność badawcza ESPON wpisuje się w cztery następujące obszary tematyczne (Thematic Action Plans – TAPs):

  1. terytoria neutralne dla klimatu (climate neutral territories)
  2. zarządzanie nowymi (niestandardowymi) obszarami geograficznymi (governance of new geographies)
  3. perspektywa dla wszystkich ludzi i miejsc (perspective for all people and places)
  4. miejsca odporne na kryzysy (places resilient to crises)

Jak zasygnalizowano w programie ESPON 2030 oraz na ostatnich wydarzeniach organizowanych przez ESPON, dotychczas przyjęte obszary tematyczne mają zostać uzupełnione o kolejne cztery:

  1. adaptacja do skutków zmian klimatu (adapting to the impacts of climate change): https://www.espon.eu/public-consultation-tap-adapting-impacts-climate-change
  2. życie, praca i podróżowanie ponad granicami (living, working and travelling across borders): https://www.espon.eu/public-consultation-tap-living-working-and-travelling-across-borders
  3. inteligentna łączność (smart connectivity): https://www.espon.eu/public-consultation-tap-smart-connectivity
  4. powiązania Europy ze światem (European territories in global interactions): https://www.espon.eu/public-consultation-tap-european-territories-global-interactions

ESPON rozpoczął publiczne konsultacje 4 nowych obszarów tematycznych. Uwagi dotyczące nowych TAPs-ów należy przesyłać w języku angielskim na adres: consultation@espon.eu. Czas na zgłaszanie propozycji mija 1 marca 2023 r.

Szczegóły dotyczące przebiegu konsultacji TAPs-ów znajdują się na stronie ESPON:

https://www.espon.eu/participate/consultations/new-public-consultation-4-thematic-action-plans

Przyjęty program ESPON do 2030 r. w wersji polsko- i anglojęzycznej zamieszczono na stronie MFiPR:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/espon-2030

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności