Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Młodzież wybierze swoich radnych

Już za tydzień zabrzmi pierwszy dzwonek w nowym roku szkolnym 2023/2024. Będzie to wyjątkowy okres w ostrowieckich szkołach, bowiem rozpoczną się też wybory do Młodzieżowej Rady Miasta.

- 11 sierpnia br. podjęto Zarządzenie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, które zawiera cały kalendarz wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta- mówi Dominik Smoliński, naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kalendarz wyborczy przedstawia się następująco: 11- 25.09 zgłaszanie kandydatów na radnych przez młodzież w wieku 13-19 lat. Odbywać się to będzie za pomocą interaktywnego formularza na stronie www.mrm.um.ostrowiec.pl. Od 26.09 do 10.10 komisja wyborcza dokona oceny zgłoszeń. Do 17 października zaplanowano ogłoszenie listy zgłoszonych kandydatów na radnych. W dniach 18-27.10 trwać będzie kampania wyborcza. Głosowanie zaplanowano od 28.10 do 12.11 i odbywać się będzie również z poziomu strony internetowej www.mrm.um.ostrowiec.pl. Do dnia 21 listopada zostaną ogłoszone wyniki. 23 osoby, które zgromadzą największą liczbę głosów zasiądą w Młodzieżowej Radzie Miasta, która na swym pierwszym posiedzeniu wybierze przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. 

Według założeń pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim winno odbyć się na początku grudnia br. a otworzy je Przewodnicząca Rady Miasta. Kadencja Młodzieżowej Rady Miasta trwać będzie dwa lata. 

- Podjęta uchwała zawiera zadania Młodzieżowej Rady Miasta, a wśród nich są m.in.: opiniowanie projektów uchwał dotyczących młodzieży, udział w opracowaniu dokumentów strategicznych Gminy oraz monitorowanie ich realizacji, podejmowanie szerokich działań na rzecz młodzieży w szczególności w zakresie edukacji obywatelskiej, upowszechniania idei samorządności, aktywizacji środowisk młodzieżowych, kształtowania i utrwalania postaw demokratycznych i patriotycznych- wylicza naczelnik. Młodzieżowa Rada Miasta może podejmować inicjatywy mające służyć młodzieży, tj. organizować wydarzenia na ich rzecz, promować działania o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym, a także wybierze swojego opiekuna.

Jak mówi naczelnik Dominik Smoliński młodzieżowi radni będą mogli podejmować uchwały, ale nie będą one miały statusu aktów prawa miejscowego. Będą natomiast przedstawiane organom Gminy, czy organizacjom samorządowym oraz zrzeszającym młodzież. 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności