Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Już można zgłaszać kandydatury na radnych Młodzieżowej Rady Miasta

młodzież siedząca na krzesełkach w czasie spotkania w sprawie Młodzieżowej Rady Miasta

11 września 2023 roku o godzinie 13:00 w Ostrowieckim Browarze Kultury odbyło się spotkanie szkoleniowo - informacyjne, podczas którego uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogli zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi Młodzieżowej Rady Miasta. Spotkanie zainicjował Wiceprezydent Miasta Artur Łakomiec a udział wzięli w nim również samorządowcy: Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego Mariusz Pasternak, Przewodnicząca Rady Miasta Irena Renduda-Dudek, Członek Zarządu Powiatu Agnieszka Rogalińska oraz Radny Rady Miasta i Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych Mariusz Łata.

Szkoleniu przewodniczyli Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju Dominik Smoliński oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Planowania i Rozwoju Tomasz Gębka. 

Kandydaturę na radnego można zgłosić w formie elektronicznej poprzez platformę do Młodzieżowej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Do zgłoszenia należy dołączyć listę poparcia podpisaną przez co najmniej 20 osób w wieku od 13 do 21 lat, zamieszkujących na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Zgłaszanie kandydatur na radnych Młodzieżowej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego odbywa się w terminie od 11 do 25 września 2023 r.

Harmonogram naboru do MRM:

·         Zgłaszanie kandydatów na Radnych: 11.09-25.09.2023

·         Ocena zgłoszeń aplikacyjnych: 26.09-10.10.2023

·         Ogłoszenie listy kandydatów: do 17.10.2023

·         Kampania wyborcza: 18.10-27.10.2023

·         Głosowanie: 28.10-12.11.2023

·         Oficjalne ogłoszenie wyników: do 21.11.2023

Pełna informacja na temat funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego znajdziecie na: www.mrm.um.ostrowiec.pl 

  

“Ostrowiec Świętokrzyski - miasta OdNowa” korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Celem projektu jest poprawa życia mieszkańców w różnym wieku poprzez osiągnięcie różnorakich zmian w rozwoju społeczno-gospodarczym miasta oraz w sferze lokalnej administracji publicznej.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności