Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Harmonogram zebrań wyborczych Rad Osiedli

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 maja 2024 r.
w sprawie wyborów do Rad Osiedli na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 
na kadencję 2024 - 2029

Na   podstawie  art.  5  i   art.  35  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz § 65 ust. 3 Statutów Jednostek Pomocniczych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski –  uchwalonych uchwałami od Nr XXXII/513/2000 do Nr XXXII/532/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz uchwały Nr II/8/2024 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów  do rad osiedli na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - podaje się do publicznej wiadomości informację o terminach i miejscach zebrań wyborczych do Rad Osiedli na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na kadencję 2024 – 2029: 

H A R M O N O G R A M zebrań wyborczych Rad Osiedli na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego 
w kadencji 2024 - 2029

L.p.

Nazwa Osiedla Termin zebrania Miejsce zebrania 
1.

Rada Osiedla „Rosochy”

03.06.2024 r. godz. 16.00

siedziba RO „Rosochy” (wymiennikownia obok bloku nr 83)

2.

Rada Osiedla „Gutwin”

04.06.2024 r. godz. 16.00

Publiczna Szkoła Podstawowa  Nr 10 ul. Rzeczki 18
3.

Rada Osiedla „Kuźnia”

05.06.2024 r. godz. 16.00

Świetlica OTBS ul. H. Sienkiewicza 65

4.

Rada Osiedla „Złotej Jesieni”

06.06.2024 r. godz. 16.00

Dom Kultury „Malwa” Os. Stawki 45

5. Rada Osiedla „Koszary”

07.06.2024 r. godz. 16.00

Szkoła Podstawowa ul. Bałtowska 336A

6. Rada Osiedla „Śródmieście”

10.06.2024 r. godz. 16.00

Świetlica Osiedlowa ul. Tylna 1/5

7. Rada Osiedla „Kamienna”

11.06.2024 r. godz. 16.00

Szkoła Podstawowa  ul. F. Focha 3
8. Rada Osiedla „Hutnicze”

12.06.2024 r. godz. 16.00

KSZO - sala konferencyjna, ul. Świętokrzyska 11

9.

Rada Osiedla „Sienkiewiczowskie”

13.06.2024 r. godz. 16.00

Osiedlowy Dom Kultury ul. Wspólna 5
10.

Rada Osiedla „Trójkąt”

14.06.2024 r. godz. 16.00

Ostrowiecki Browar Kultury Budynek R1 - ul. Siennieńska 54

11. Rada Osiedla „Ludwików”

17.06.2024 r. godz. 16.00

Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Niska 9

12.

Rada Osiedla  „Pułanki”

18.06.2024 r. godz. 16.00

Akademia Nauk Stosowanych im. J. Gołuchowskiego
ul. Akademicka 20

13. Rada Osiedla „Stawki”

19.06.2024 r. godz. 16.00

Dom Kultury „Malwa” Os. Stawki 45

14.

Rada Osiedla „Ogrody”

20.06.2024 r. godz. 16.00

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 
os. Ogrody 20
15.

Rada Osiedla „Częstocice”

21.06.2024 r. godz. 16.00

Szkoła Podstawowa ul. Górna 3

16. Rada Osiedla „Spółdzielców”

24.06.2024 r. godz. 16.00

Osiedlowy Dom Kultury ul. Wspólna 5

17.

Rada Osiedla  „Denków”

25.06.2024 r. godz. 16.00

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9   
ul. Niewiadoma 19
18. Rada Osiedla „Słoneczne”

26.06.2024 r. godz. 16.00

Ostrowiecki Browar Kultury ul. Siennieńska 54 – budynek R1

19.

Rada Osiedla „Piaski –Henryków”

27.06.2024 r. godz. 16.00

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 
ul. Trzeciaków 35
20.

Rada Osiedla  „Kol. Robotnicza”

28.06.2024 r. godz. 16.00

Świetlica osiedlowa ul. F. Chopina 35

 

Liczba wybieranych członków do poszczególnych Rad Osiedli wynosić będzie 15 osób. 

Porządek wyborów Rad Osiedli obejmuje:

1)    otwarcie zebrania przez radnego Rady Miasta wskazanego przez Przewodniczącego Rady Miasta,

2)    wybór przewodniczącego zebrania;

3)    powołanie komisji wyborczej;

4)    zgłoszenie kandydatów na członków Rady Osiedla;

5)    przeprowadzenie głosowania;

6)    ogłoszenie wyników wyborów;

7)    zamknięcie zebrania.

Wybory do Rad Osiedli odbędą się według zasad i trybu określonego w statutach poszczególnych osiedli.

 

Prezydent Miasta 
Ostrowca Świętokrzyskiego
 Artur Łakomiec

Pliki do pobrania:

Harmonogram zebrań wyborczych Rad Osiedli
Format: docx, 21.96 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności