Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Przeszkolono ostrowczan z mediów społecznościowych

Sala konferencyjna. Kilkanaście osób, szkolenie z mediów społecznościowych

Zakończył się cykl bezpłatnych szkoleń z mediów społecznościowych skierowanych do mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego.

W miesiącach lutym i marcu odbyły się otwarte warsztaty i wykłady edukacyjne z zakresu aspektów prawnych funkcjonowania w mediach społecznościowych oraz zasad fotografowania i kamerowania. Szkolenia skierowane były dla pracowników jednostek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta na potrzeby współpracy z Gminą w  zakresie prezentowania produktów w nowych kanałach komunikowania się oraz dla mieszkańców naszego miasta.

Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z charakterystyka najważniejszych mediów społecznościowych: grupa docelowa, rodzaje kreacji i komunikacji – Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, TikTok. Poznali podstawowe zasady rządzących w komunikacji marki w mediach społecznościowych, ich zalet oraz wad, a także narzędzi promocyjnych, służących do realizacji ustalonych celów reklamowych;

Warsztaty odbyły się po okiem doświadczonego trenera, wykładowcę na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na co dzień zajmującego się zagadnieniami związanymi z szeroko pojmowanym zagadnieniem social mediów.

Organizatorem szkoleń był Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w ramach dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Spotkania podzielone zostały tak, aby treść dostosowana była do danej grupy docelowej. 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności