Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Konsultacje społeczne w sprawie "Gutwinu"

dwóch mężczyzn stojących pomiędzy ekranem z planszą informującą o trwających konsultacja społecznych w temacie Gutwinu  

 Na dzisiejszej konferencji prasowej, Wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego Artur Łakomiec wraz z naczelnikiem Wydziału Planowania i Rozwoju – Dominikiem Smolińskim i  Dyrektorem MOSiR-u – Piotrem Węglewiczem,  przedstawili  koncepcję zagospodarowania ośrodka „Gutwin”, która jest możliwa do zrealizowania w przeciągi 2-4 lat. Ostrowiec Świętokrzyski jako lider Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy ma szansę na pozyskanie dofinansowania zewnętrznego związanego z rozwojem funkcji turystycznych na terenie naszego miasta. Dlatego też podczas konferencji Wiceprezydent zwrócił się do mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego z prośbą o wzięcie udziału w konsultacjach i wyrażenie opinii na temat koncepcji rozwoju turystycznego ośrodka Gutwin.

 Konsultacje trwają od 25 lipca do 6 sierpnia 2023r. Informacje na temat konsultacji oraz ankieta znajdują się na stronie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego  https://konsultacje.um.ostrowiec.pl/ 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności