Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Ostrowca Świętokrzyskiego

Zakończyła się weryfikacja formalna i merytoryczna zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Ostrowca Świętokrzyskiego. 

Łącznie zgłoszono 38 wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego, na łączną kwotę 4,5 miliona zł.

Dwa wnioski zostały odrzucone na etapie weryfikacji formalnej, kolejna dwa na etapie weryfikacji merytorycznej. 

Z pełną listą wniosków zaakceptowanych oraz odrzuconych można zapoznać się na stronie www.boos.um.ostrowiec.pl - zakładka ZADANIA. 

Listy zadań można także pobrać klikając w linki: 

  1. Lista zadań zweryfikowanych pozytywnie - POBIERZ 
  2. Lista zadań odrzuconych formalnie - POBIERZ 
  3. Lista zadań odrzuconych merytorycznie - POBIERZ

Regulamin przyznaje autorom wniosków prawo do złożenia odwołania od decyzji o odrzuceniu projektu.
Rozdział III punkt 10: W terminie 5 dni roboczych od terminu opublikowania wyników oceny projektów, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zespołu. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się w formie papierowej w Urzędzie w godzinach pracy Urzędu, bądź za pośrednictwem poczty, bądź drogą elektroniczną z adresu e-mail wskazanego we wniosku, na adres bo@um.ostrowiec.pl. O skuteczności wniesienia odwołania decyduje dzień wpływu do Urzędu.
Całość regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.boos.um.ostrowiec.pl 

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności