Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Zakupiono sprzęt komputerowy dla uchodźców będących uczniami ostrowieckich szkół podstawowych

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski w ramach umowy nr RPSW.13.02.00-26-0006/23 o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Wsparcie uchodźców będących uczniami ostrowieckich szkół podstawowych w sprzęt komputerowy” w ramach Działania 13.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020 zakupiła 50 szt. komputerów przenośnych z systemem operacyjnym i pakietem biurowym. 


Zakupiony sprzęt zostanie przekazany 7 publicznym szkołom podstawowym, w których uczy się łącznie 50 uczniów przybyłych  na terytorium RP z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.


Już od września uczniowie ostrowieckich szkół podstawowych z doświadczeniem migracyjnym będą mieli do swojej dyspozycji sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu.  

Jednym z największych problemów uczniów jest bariera językowa. Dzięki komputerom przenośnym uczniowie będą mogli korzystać z elektronicznego tłumacza mowy, który ułatwi im zrozumienie treści edukacyjnych oraz lektur i książek dostępnych w wersji cyfrowej. Sprzęt komputerowy zapewni uczniom również dostęp do specjalistycznych internetowych platform edukacyjnych, umożliwiając pobieranie materiałów oraz filmów instruktażowych, które stanowią znakomite uzupełnienie wiedzy i pomagają przyswoić trudne treści, szczególnie te, z którymi nie mieli do czynienia w szkole w Ukrainie. 

Zakup sprzętu komputerowego dla uczniów/uchodźców to nieodzowna pomoc w adaptacji w nowym środowisku. Dzięki temu dzieci będą lepiej funkcjonować w szkole oraz lokalnej społeczności, co przełoży się na poziom ich zadowolenia i sukcesy szkolne. 

 

Projekt jest współfinasowany ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 13.2 "Wyposażenie uczniów/uchodźców w sprzęt komputerowy" Osi Priorytetowej 13 "CARE - Wsparcie osób uciekających z Ukrainy w wyniku działań zbrojnych, prowadzonych na terenie tego kraju" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Zdjęcie przedstawia plakat projektu oraz laptopy zakupione dla uczniów/uchodźców

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności