Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Powróć do: Przedsiębiorczość

Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta

Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego jest organem doradczym i konsultacyjnym, który przede wszystkim ma zajmować się problemami gospodarczymi miasta i poszukiwać dla nich rozwiązań. Ma także inicjować nowe pomysły, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego Ostrowca Świętokrzyskiego.

W skład Rady wchodzą właściciele największych firm z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego oraz reprezentanci kluczowych organizacji i stowarzyszeń skupiających lokalnych przedsiębiorców.  Katalog firm uczestniczących w spotkaniach Rady nie jest zamknięty. Jest systematycznie rozszerzany o podmioty gospodarcze, które odgrywają ważną rolę w bieżącym funkcjonowaniu oraz rozwoju miasta.