Uchwała Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawie wyznaczenia obszaru rewitalizacji miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.), w dniu 26 kwietnia 2023 r. Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przyjęła uchwałę nr LXXVII/32/2023 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (Dz. U. Woj. Świętokrzyskiego z 2023 r. poz. 2092).

Podstawę do podjęcia niniejszej uchwały stanowiła diagnoza, nad którą rozpoczęto prace w 2022 roku,  potwierdzająca spełnienie przesłanek określonych w art. 9 i 10 ustawy o rewitalizacji. Uchwałę wraz z załącznikiem sporządzono w oparciu o przygotowaną diagnozę, a następnie poddano konsultacjom społecznym, które odbyły się w dniach od 17 lutego 2023 roku do 20 marca 2023 roku. Podczas konsultacji zgłoszona została jedna uwaga dotycząca granic obszaru rewitalizacji. Uwaga została rozpatrzona pozytywnie. Kształt Podobszaru 2. Kuźnia-Spółdzielców-Trójkąt-Śródmieście-Kamienna został zmodyfikowany – do podobszaru włączono teren między ulicą Żabią a ulicą Zagłoby w celu zapewnienia wspólności przestrzennej.

Według zapisów ustawy o rewitalizacji obszar zdegradowany to obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz koncentracji co najmniej jednego z negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych.

Przeprowadzenie diagnozy dla 20 osiedli miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (jednostek referencyjnych) pozwoliło na analizę wybranych cech przestrzeni i określenie stopnia ich degradacji, a kolejno – na delimitację obszaru zdegradowanego. W ramach diagnozy sytuacji w poszczególnych jednostkach referencyjnych przeanalizowano 21 wskaźników sfery społecznej oraz 28 wskaźników dla sfer pozaspołecznych (gospodarczej, środowiskowej, technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej). Wskaźniki, które wykorzystano do analizy stanu kryzysowego, są mierzalne i pochodzą ze źródeł powszechnie uważanych za wiarygodne. W ramach diagnozy przeprowadzono także działania partycypacyjno-badawcze – badania społeczne o charakterze ilościowym z mieszkańcami miasta (ankieta internetowa) oraz jakościowe z lokalnymi ekspertami (zogniskowany wywiad grupowy – fokus oraz indywidualne wywiady pogłębione).

W wyniku przeprowadzonej diagnozy określono, że obszar zdegradowany powinien objąć następujące osiedla: Częstocice, Denków, Hutnicze, Kamienna, Kuźnia, Ludwików, Pułanki, Spółdzielców, Śródmieście oraz Trójkąt. Granice obszaru zdegradowanego zostały przedstawione na mapie stanowiącej załącznik graficzny do uchwały.

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk (społecznych oraz zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych), na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. Ustawa o rewitalizacji wprowadza limity ludności i powierzchni dla obszaru rewitalizacji, zgodnie z którymi obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. 

Wyznaczony w wyniku diagnozy obszar zdegradowany Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przekraczał wyżej wskazane limity dotyczące powierzchni oraz liczby mieszkańców. W procesie zawężania obszaru zdegradowanego do obszaru rewitalizacji posłużono się przede wszystkim danymi statystycznymi dotyczącymi koncentracji przestrzennej osób korzystających z pomocy społecznej oraz wynikami jakościowych działań partycypacyjno-badawczych (wywiady indywidualne oraz zogniskowany wywiad grupowy z lokalnymi ekspertami). Na każdym z osiedli zdegradowanych wskazano obszary, które cechują się zwiększoną koncentracją negatywnych zjawisk (w szczególności problemów społecznych) oraz takie, które mają istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, w szczególności posiadają potencjał do realizacji przedsięwzięć przeciwdziałających występującym problemom. 

Po wyznaczeniu w obrębie osiedli zdegradowanych obszarów o szczególnych natężeniu negatywnych zjawisk oraz istotnych dla rozwoju lokalnego, zdecydowano się połączyć ze sobą te tereny, które „ciążyły” do siebie, tj. posiadały wspólne granice lub istniały między nimi naturalne związki przestrzenno-funkcjonalne. W ten sposób wyznaczono obszar rewitalizacji składający się z następujących podobszarów: 

Podobszar 1. Pułanki,
Podobszar 2. Kuźnia-Spółdzielców-Trójkąt-Śródmieście-Kamienna,
Podobszar 3. Częstocice-Hutnicze-Ludwików,
Podobszar 4. Denków.
 

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje nie więcej niż 20% powierzchni miasta i zamieszkuje go nie więcej niż 30 % mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, co zapewnia zgodność z art.10 ust. 2 ustawy o rewitalizacji. Granice obszaru rewitalizacji z uwzględnieniem podziału na podobszary zostały przedstawione na mapie stanowiącej załącznik graficzny do uchwały.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.