Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

„Zagospodarowanie Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim z udziałem rozwiązań z zakresu zielono – niebieskiej infrastruktury”

Baner UE

 

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt pn. „Zagospodarowanie Rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim z udziałem rozwiązań z zakresu zielono – niebieskiej infrastruktury”  w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027” 

Okres realizacji:   01.09.2023 r. – 31.12.2026 r.

 

Źródło dofinansowania:   Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Priorytet FEPW.02 Energia i Klimat, Działanie FEPW.02.02 Adaptacja do zmian klimatu, Typ projektu I: Spójne i zintegrowane przedsięwzięcia infrastrukturalne, kompleksowo dostosowujące miasta do ekstremalnych stanów pogodowych oraz łagodzące efekt miejskich wysp ciepła przez rozwój zielono-niebieską infrastruktury.

 

Wartość projektu:   5 106 117,12 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 4 340 199,55 PLN

 

Opis Projektu:   

Rynek Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na chwilę obecną charakteryzuje niewystarczająca ilość terenów zieleni urządzonej i odpowiednio osłoniętych terenów rekreacyjnych dostępnych dla mieszkańców. Dodatkowo wysoki udział powierzchni nieprzepuszczalnych i nieefektywny system retencji wody opadowej z Rynku nie pozwala na naturalną retencję wód w glebie oraz ich zagospodarowanie na miejscu. Płyta Rynku podczas fali upałów stanowi swoistą miejską wyspę ciepła, co uniemożliwia korzystanie z tej przestrzeni przez mieszkańców. Mając na względzie powyższe opracowano projekt obejmujący budowę zrównoważonego systemu retencji oraz zwiększenie czynnej biologicznie i hydrologicznie powierzchni Rynku.

 

Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja Rynku Ostrowca Świętokrzyskiego w celu zwiększenia odporności miasta na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu, w tym udostępnienie atrakcyjnej dla mieszkańców przestrzeni publicznej, która odzyska swoje funkcje przyrodnicze.

 

Cele projektu osiągnięte zostaną poprzez zastosowanie zielono – niebieskiej infrastruktury służącej likwidacji miejskiej wyspy ciepła, zwiększeniu powierzchni czynnych biologicznie i hydrologicznie oraz retencjonowaniu wód opadowych w miejscu ich powstania. W ramach projektu powstaną obiekty małej retencji o łącznej pojemności 464,24 m3, w tym zbiornik retencyjny o pojemności 75m3 i cztery ogrody deszczowe. Projekt obejmuje również przebudowę nawierzchni utwardzonych Rynku Miasta na nawierzchnie wodoprzepuszczalne o łącznej powierzchni 940 m2. Powstaną także nowe tereny zielone o powierzchni 3047 m2. Łącznie otwarta przestrzeń zrekultywowana w mieście wyniesie 3987 m2. Dodatkowo inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 102,9 m.

 

Główny zakres prac:

  1. Przebudowa nawierzchni utwardzonych na utwardzone wodoprzepuszczalne: mineralno-epoksydowa tzw. kamienny, podłoga z desek struganych.
  2. Utworzenie 4 ogrodów deszczowych nieinfiltrujących w formie zagłębień w terenie. Retencja wody nastąpi w miejscu opadu.
  3. Nasadzenie roślinności – utworzenie nowych terenów zielonych na Rynku w formie pagórków, nasadzenie 36 szt. nowych drzew oraz krzewów i rabat kwietnych w myśl zwiększenia bioróżnorodności. Przewiduje się również, stosowanie skrzynek korzeniowych. Po zakończeniu projektu łączna liczba drzew wyniesie 118 szt. W wyniku realizacji projektu procentowy wzrost udziału terenów zielonych spełniających funkcje ekologiczne na obszarze projektu wyniesie 38,25%.
  4. Montaż żagli przeciwsłonecznych zacieniających alejki – zapobiegających nagrzewaniu się powierzchni ścieżek.
  5. Budowa zbiornika retencyjnego na wody deszczowe z instalacją nawadniającą tereny zielone. Wody deszczowe z całego terenu inwestycji będą grawitacyjnie odprowadzane przewodami kanalizacji deszczowej do projektowanego szczelnego zbiornika żelbetowego (retencyjnego) o pojemności czynnej 75 m3. Wody opadowe zgromadzone w zbiorniku będą wykorzystywane do podlewania zieleni w obrębie płyty Rynku. Podlewanie zieleni będzie realizowane poprzez instalację wody szarej. Rozwiązania techniczne (w tym pojemność zbiornika retencyjnego) oraz zgłaszane zapotrzebowanie na wodę opadową do celów zwianych z podlewaniem terenów zielonych pozwala stwierdzić, iż 100% objętości zretencjonowanych wód opadowych z terenu zlewni objętej projektem zostanie wykorzystane.
  6. Budowa przyłącza i instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej.
  7. Wykonanie infrastruktury towarzyszącej w celu udostępnienia mieszkańcom terenów zielonych, tj. oświetlenie terenu ogrodów deszczowych i terenów zielonych oraz montaż drewnianych ławek. 

 

Powstały w wyniku realizacji projektu obszar będzie posiadał nie tylko funkcje relaksu i odpoczynku ale również edukacyjne. „Nowy Rynek” będzie służył kształtowaniu postaw społecznych, sprzyjających adaptacji do zmian klimatu.

Odbiorcami projektu są użytkownicy Rynku Miasta - mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego, w tym osoby starsze oraz osoby z niepełnosprawnościami. Dzięki likwidacji obecnych barier i zastosowanym rozwiązaniom osoby z niepełnosprawnościami będą mogły bez ograniczeń korzystać z infrastruktury Rynku - poziom płyty Rynku zostanie ujednolicony – zlikwidowany zostanie podział na dwa tarasy oraz zdemontowane zostaną schody dzielące poprzecznie płytę Rynku, co pozytywnie wpłynie na dostępność całej przestrzeni, w tym do ciągów pieszych. Projektowane nawierzchnie nie będą utrudniać poruszania się. W promieniu 2 km od Rynku Miasta zamieszkuje 34 000 osób, które będą miały bezpośredni dostęp do nowej i udoskonalonej zielonej infrastruktury. 

 

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski w dniu 23 maja 2024 roku podpisała umowę nr FEPW.02.02-IW.01-0005/23 w ramach Programu Fundusze Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 na realizację przedmiotowego zadania.

 

Zakończenie realizacji inwestycji przewidziano na grudzień 2026roku. 

 #FunduszeUE

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.