Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

II posiedzenie Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy

KS_(5)1_(1) 

W dniu 22 listopada 2022 r. w Ostrowieckim Browarze Kultury odbyło się II posiedzenie Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy (ZIT MOF MP). W posiedzeniu wzięli udział prezydenci, burmistrzowe oraz wójtowie 16 gmin północy województwa świętokrzyskiego  tworzących ww. Miejski Obszar Funkcjonalny – Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Skarżysko-Kamienna, Końskie, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Waśniów, Brody, Pawłów, Wąchock, Mirzec, Skarżysko Kościelne, Bliżyn, Suchedniów oraz Stąporków.

Posiedzenie zostało zorganizowane przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski - Lidera ZIT MOF MP. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego – Dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Pan Jacek Sułek i jego zastępca Pan Tomasz Janusz. Panowie przedstawili członkom Komitetu zasady finansowania Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

W dalszej części posiedzenia przedstawicielka Utila Sp. z o.o. Pani Małgorzata Patyńska przedstawiła stan prac nad dokumentami strategicznymi ZIT MOF MP, tj. Strategią Terytorialną oraz Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Spółka Utila na zlecenie MOF MP przygotowuje ww. dokumenty, które będą podstawą do ubiegania się o środki zewnętrzne na finansowanie przedsięwzięć Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, jak i poszczególnych Gmin wchodzących w jego skład.

W ramach spotkania omówiono również stan zaawansowania prac nad oceną wykonalności projektu pn. „Szlak turystyki postindustrialnej - Żelazne Doliny”. Przedmiotowy Projekt to wspólne przedsięwzięcie gmin wschodzących w skład MOF MP, które będzie oparte o szereg komplementarnych ze sobą projektów, których realizacja umożliwi utworzenie szlaku turystyki postindustrialnej "Żelazne Doliny". Ocenę stanu prac nad przedmiotowym przedsięwzięciem przedstawili eksperci Związku Miast Polskich – Pani Agnieszka Dawydzik i Pan Jacek Zdrojewski.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności