Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Danstoker A/S

logo firmy danstoker Dnia 1 kwietnia 2017 r. firma Weiss Sp. z o.o. zlokalizowana w Ostrowcu Świętokrzyskim, należąca do duńskiej firmy inżynieryjnej Weiss A/S (projektującej, sprzedającej i montującej duże instalacje kotłowe na biomasę oraz instalacje WtE) sprzedała swój zakład produkcyjny duńskiej firmie Danstoker A/S.

Danstoker jest znanym producentem dużych systemów kotłowych i fabryka będzie kontynuowała produkcję pod nazwą Danstoker Poland Sp. z o.o.

Obecnie Danstoker, wraz ze swoją spółką zależną Boilerworks, jest jednym z najsilniejszych graczy w branży kotłowej. Przejęcie zakładu umożliwi nowym właścicielom znaczne zwiększenie zdolności produkcyjnych i pozwoli skoncentrować się na projektowaniu i produkcji kotłów.

Wsparcie dla firmy Weiss Sp. z o.o. - poprzednik Danstoker Poland Sp. z o.o.

Weiss Sp z o.o. oferował kompletne i kompleksowe rozwiązania w zakresie projektowania, produkcji i montażu oraz serwisu systemów dla kotłowni przemysłowych i miejskich. Dodatkowo jako przedstawiciel firmy Envikraft A/S, oferował spalarnie odpadów komunalnych, przemysłowych oraz medycznych. Duński inwestor zamierzał uruchomić w Polsce produkcję kotłów opalanych biomasą. Firma rozpoczęła poszukiwania najlepszej lokalizacji dla swojej inwestycji. Na terenie o powierzchni 3,5 ha miała powstać hala produkcyjna o powierzchni użytkowej 17 000 mkw., biurowiec oraz place manewrowe. Przewidywane przez inwestora zatrudnienie miało wynosić 120 osób, w tym 80 pracowników produkcyjnych oraz 40 projektantów. Istotne było dla inwestora położenie terenu w obszarze specjalnej strefy ekonomicznej.

 

Jak się zaczęło ?

Pierwsze informacje o możliwej inwestycji dotarły do nas w 2010 roku. Następnie inwestor wystąpił oficjalnie z zapytaniem inwestycyjnym do polskich służb zagranicznych. Wkrótce Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kopenhadze rozpoczęły poszukiwania lokalizacji dla inwestora. Za lokalizacją w Ostrowcu Świętokrzyskim przemawiały tradycje przemysłowe, wykwalifikowana kadra oraz istniejące biuro projektowe duńskiej spółki. Ambasada sugerowała inwestorowi wariant lokalizacji zakładu w okolicach Szczecina. Inwestor rozważał również budowę zakładu w Morawicy, Iłży oraz Starachowicach. W tej miejscowości był analizowany zakup hali produkcyjnej wraz z terenem. W Ostrowcu Świętokrzyskim przedstawialiśmy inwestorowi tereny o powierzchni: 3,5 ha przy ul. Kolejowej , 3,7 ha przy ul. Chrzanowskiego ( teren w SSE), 5 ha przy ul. Gulińskiego oraz 16 ha przy ul. Bałtowskiej. Najbliżej oczekiwań inwestora była nieruchomość przy ul. Kolejowej. Duńskiej firmie oferowaliśmy także możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na okres 4 lat. Jednak kluczowym argumentem przesądzającym o lokalizacji inwestycji w Ostrowcu Świętokrzyskim było znalezienie dodatkowego finansowania projektu ze środków unijnych. Duńska inwestycja mogła zostać dofinansowana w wysokości 50% w ramach działania 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko. We wrześniu 2010 roku duński inwestor podjął decyzję o lokalizacji inwestycji w Ostrowcu Świętokrzyskim. Natychmiast rozpoczęliśmy pracę z przedstawicielami inwestora nad realizacją projektu budowy zakładu produkcyjnego. W pierwszej kolejności wystąpiliśmy do Departamentu Zezwoleń i Koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu uzyskania zezwolenia na nabycie przez inwestora zagranicznego nieruchomości położonej na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Równolegle wystąpiliśmy do ministerstwa z pismem o przyspieszenie procedur. Po uzyskaniu zezwolenia inwestor nabył nieruchomość. Naszym kolejnym etapem w procesie inwestycyjnym było uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz raportem oddziaływania na środowisko. Mając tę decyzję uzyskaliśmy wraz z inwestorem kolejny ważny dokument - decyzję o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji urządzeń do wytwarzania energii cieplnej z biomasy wraz z częścią administracyjno – biurową i socjalną, budowie parkingu (do 90 miejsc postojowych) na działkach nr ew. 2/2; 4/1; 4/2; 5/2 (obręb 43, arkusz 2) położonych przy ul. Kolejowej w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz budowie 2 zjazdów z w/w ulicy na przedmiotowe działki. Pod koniec sierpnia 2011 roku inwestor skompletował dokumentację umożliwiającą rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową zakładu. Budowa duńskiej fabryki rozpoczęła się we wrześniu 2011 roku. W 2013 roku nastąpiło uruchomienie produkcji w nowym zakładzie. Obecnie w fabryce pracuje 120 osób. Produkcja z zakładu zlokalizowanego w Ostrowcu Świętokrzyskim trafia do odbiorców na całym świecie.

Wsparcie dla inwestora obejmowało:
 • wskazanie odpowiedniej lokalizacji;
 • inwestor miał do dyspozycji wyznaczonego pracownika urzędu ( project manager), który asystował i pomagał mu na każdym etapie inwestycji;
 • pomoc przy nabyciu nieruchomości – wskazanie kontaktu do notariuszy, uzyskanie zezwolenia MSWiA;
 • pomoc w uzyskaniu decyzji administracyjnych niezbędnych do uruchomienia budowy zakładu produkcyjnego;
 • pomoc w uzgodnieniach podczas opracowywania projektu budowlanego i innych decyzji;
 • wskazanie źródła finansowania inwestycji ze środków unijnych;
 • pomoc u gestorów sieci w związku z budową przyłączy;
 • wskazanie wykonawców i firm budowlanych;
 • promocja inwestycji w mediach ogólnopolskich;
 • pomoc w aplikowaniu do ,,Programu pomocy przedsiębiorcom inwestującym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w latach 2007 – 2013” na podstawie, którego firma uzyskała zwolnienie od podatku od nieruchomości na okres 4 lat;
 • opieka nad inwestorem i pomoc w bieżącym działaniu inwestora po zakończeniu inwestycji.Więcej informacji o firmie: http://danstoker.com/pl/

zdjęcie fabryki Danstoker zdjęcie z lotu ptaka działki przy ul. Kolejowejmapa - budynek firmy danstoker i okolice