Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Doorpol Sp. J.

logo firmy doorpol, obrazek drzwi przy nazwie firmyFirma Doorpol J. Adamski L. Łukawski Spółka Jawna zajmuje się produkcją metalowych drzwi wejściowych. Dotychczasowa produkcja odbywała się w najmowanej hali produkcyjnej przy ul. Jana Kilińskiego. Właściciele w związku rozwojem przedsiębiorstwa poszukiwali terenu inwestycyjnego o powierzchni 1 ha. Idealną lokalizacją dla inwestora miała być nieruchomość w pełni uzbrojona, położona w specjalnej strefie ekonomicznej z bardzo dobrą ekspozycją terenu.

 
Jak się zaczęło?

 Poszukiwanie lokalizacji dla przedsiębiorcy rozpoczęliśmy pod koniec 2010 roku. Spośród wielu zaprezentowanych lokalizacji największe zainteresowanie inwestora skoncentrowało się na nieruchomości o powierzchni 1,5 ha przy ul. Jana Samsonowicza. Wspólnie z Zarządem Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice” analizowaliśmy również możliwość włączenia terenu do obszaru specjalnej strefy ekonomicznej. Dodatkową szansą, która przyspieszyła realizację inwestycji, była możliwość dofinansowania przedsięwzięcia przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Działania 1.1 – Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Firma „DOORPOL” Janusz Adamski, Leszek Łukawski Spółka Jawna, starała się o współfinansowanie inwestycji zgłaszając projekt pn. ,,Wprowadzenie na rynek nowego produktu w postaci drzwi antywłamaniowych”. Po pozytywnej ocenie, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, pełniąc funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Województwa Świętokrzyskiego, podpisał umowę dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt zakładał wybudowanie nowej hali produkcyjno-magazynowej wraz z powierzchnią biurową, zakup nowoczesnego centrum obróbczego oraz wózka widłowego napędzanego benzyną i gazem. Realizacja projektu miała umożliwic zastosowanie rozwiązań polegających na produkcji liniowej - bardziej ergonomicznej - oraz ułatwić proces planowania produkcji i zarządzania firmą. Dzięki nowej infrastrukturze drogowej wokół hali oraz zakupowi wózka widłowego poprawić się miały warunki do wyładunku i załadunku towarów. Poprawie uległy również warunki pracy pracowników. Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z częścią biurową z instalacjami wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, energii elektrycznej, budowę parkingu na 29 miejsc postojowych – na działce numer 56/1 przy ulicy Samsonowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoczęła się w październiku 2012 roku. Wykonawcami inwestycji były lokalne firm działające na terenie miasta. Wartość inwestycji wyniosła ponad 4 000 000 zł, w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosiła 1 498 498,78 zł. Uroczyste otwarcie zakładu odbyło się 26 października 2013 roku. W nowym zakładzie zatrudnienie znalazło 24 osoby. Firma produkuje miesięcznie około 5 tys. drzwi zewnętrznych, które można kupić w popularnych marketach budowlanych oraz 300 sklepach na terenie całego kraju. Doorpol eksportuje również swoje wyroby na Litwę, Ukrainę, Czechy i Słowację. Firma DOORPOL J. Adamski L. Łukawski Spółka Jawna realizuje na nieruchomości przy ul. Jana Samsonowicza kolejny projekt pod nazwą: Ostrowieckie Centrum Obróbcze w ramach Działania 1.2. „Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw”, który otrzymał dofinansowanie ze środków UE. 30 grudnia 2013 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podpisał umowę o dofinansowanie projektu z przedsiębiorstwem „DOORPOL” J. ADAMSKI, L. ŁUKAWSKI SPÓŁKA JAWNA. Całkowita wartość projektu wynosi 1 968 000 zł, a wartość dofinansowania ze środków publicznych wynosi 800 000 zł.

 

Wsparcie dla inwestora:
  • wskazanie odpowiedniej lokalizacji;
  • inwestor miał do dyspozycji wyznaczonego pracownika urzędu ( project manager), który asystował i pomagał mu na każdym etapie inwestycji;
  • pomoc przy nabyciu nieruchomości;
  • pomoc w uzyskaniu decyzji administracyjnych niezbędnych do uruchomienia budowy zakładu produkcyjnego;
  • pomoc w uzgodnieniach podczas opracowywania projektu budowlanego i innych decyzji;
  • promocja inwestycji w mediach ogólnopolskich;
  • pomoc w aplikowaniu do ,,Programu pomocy przedsiębiorcom inwestującym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w latach 2007 – 2013”na podstawie, którego firma uzyskała zwolnienie od podatku od nieruchomości na okres 4 lat;
  • opieka nad inwestorem i pomoc w bieżącym działaniu inwestora po zakończeniu inwestycjiWięcej informacji o firmie można znaleźć na stronie: http://www.doorpol.net/

 

budynek firmy Doorpol  budynek firmy Doorpol zdjęcie z lotu ptaka terenu siedziby firmy Doorpol