Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Lancer Fashion Sp. z o.o.

logo firmy Lancer - duże pomarańczowe litery L i FFirma Lancer Fashion Sp. z o.o. zajmuje się produkcją odzieży męskiej. Flagowym produktem firmy są cieszące się dobrą renomą koszule występujące pod marką ,,Lancer Fashion”, znane na rynku od 2006 roku. Dotychczasowa szwalnia była zorganizowana na powierzchni 300 mkw. w wynajmowanym obiekcie przy ul. Żytniej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Stopniowy wzrost zamówień wymuszał rozbudowę zakładu. Ze względu na ograniczoną przestrzeń w dotychczasowym obiekcie brakowało możliwości dalszego rozwoju. Właściciele firmy zdecydowali się na uruchomienie nowej szwalni we własnym budynku. Idealny obiekt dla takiej działalności miał posiadać 700 m kw. powierzchni użytkowej, dobry dojazd oraz miejsca parkingowe. Rozpoczęły się poszukiwania odpowiedniego obiektu, który można by zaadaptować na potrzeby nowej szwalni. W grę wchodziła również budowa nowego zakładu na zakupionej działce.

Jak się zaczęło?


Od samego początku realizacji inwestycji przedsiębiorcy mogli korzystać z pełnego wsparcia i pomocy ze strony Wydziału Planowania i Rozwoju odpowiedzialnego za obsługę inwestorów. Przedsiębiorcy przedstawiono nieruchomości zabudowane i niezabudowane. Wskazano również możliwe formy wsparcia inwestycji, głównie w postaci: zwolnienia z podatku od nieruchomości zgodnie z obowiązującym ,,Programem pomocy przedsiębiorcom inwestującym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w latach 2007 – 2013”, refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, ulg zakładających zwolnienie z podatku CIT przewidzianych w obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną. W przypadku miejskich nieruchomości inwestor najbardziej interesował się jednym z budynków kompleksu PBMiK zlokalizowanym na terenie Starego Zakładu. Firma analizowała również możliwości inwestycji w nieruchomości znajdującej się w obszarze Specjalnej Strefie Ekonomicznej ,,Starachowice”. W tym celu odbyło się spotkanie z zarządem strefy, gdzie dokładnie omawiane były warunki inwestycji i szanse na skorzystanie ze zwolnienia podatkowego. Blisko rok czasu trwały poszukiwania odpowiedniego budynku, który mógłby nadawać się do zaadaptowania na potrzeby uruchomienia szwalni. Inwestor analizował także nieruchomości w pobliskich miejscowościach. Ostatecznie, budynek położony przy ul. Kilińskiego był najbliższy oczekiwaniom właścicieli. Jednak obiekt musiał zostać podzielony co wiązało się z przeprowadzeniem długotrwałej procedury geodezyjnej podziału nieruchomości. W tym samym czasie firma nawiązała korzystne kontakty handlowe, które skutkowały nowymi zamówieniami. Plany inwestycyjne spółki Lancer nabrały rozpędu. Zachodziła konieczność szybkiego uruchomienia szwalni w nowej lokalizacji. Dzięki zaangażowaniu urzędników urzędu udało się skutecznie i szybko przeprowadzić procedurę. Decydujące znaczenie miał termin wydania decyzji podziałowej nieruchomości. W międzyczasie udało się rozstrzygnąć kwestie przyłącza energetycznego oraz rozpocząć remont. 2 maja 2011 roku nastąpiło oficjalne otwarcie nowej szwalni. Obecnie firma zatrudnia 60 osób. W najbliższym czasie planuje również zwiększyć zatrudnienie.

Wsparcie dla inwestora obejmowało:

 

  • wskazanie odpowiedniej lokalizacji;
  • inwestor miał do dyspozycji wyznaczonego pracownika urzędu ( project manager), który asystował i pomagał mu na każdym etapie inwestycji;
  • pomoc w uzyskaniu decyzji administracyjnych niezbędnych dla uruchomienia działalności;
  • pomoc w uruchomieniu przyłącza energetycznego;
  • pomoc w aplikowaniu do ,,Programu pomocy przedsiębiorcom inwestującym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w latach 2007 – 2013” na podstawie, którego firma uzyskała zwolnienie od podatku od nieruchomości na okres 4 lat;
  • opieka nad inwestorem i pomoc w bieżącym działaniu inwestora po zakończeniu inwestycji;
  • informowanie o targach i innych możliwościach pozyskania kontrahentów.
miniatura artykułu z gazety ostrowieckiej na temat firmy Lancer i przemysłu lekkiego w Ostrwocu