Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Powróć do: Oferty inwestycyjne

Strefa inwestycyjna ul. Antoniego Hedy Szarego

W obrębie ulic Jana Samsonowicza i Antoniego Hedy ps. Szarego powstaje nowa strefa inwestycyjna. Zakończenie budowy układu komunikacyjnego, otwierającego nowe tereny inwestycyjne, nastąpi pod koniec 2023 r. Zaawansowanie inwestycji pozwala na rozpoczęcie sprzedaży miejskich nieruchomości oraz prowadzenie prac projektowych oraz budowy potencjalnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

I. Kompleksy inwestycyjne na tle powstającej infrastruktury

obrys_blizejobrys_terenyZagospodarowanie przestrzenne

 na_planie 

Tereny inwestycyjne są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Oznaczone są symbolem P-8 i P-9.

Przeznaczenie podstawowe terenu:

 • obiekty produkcyjne,
 • obiekty usługowe,
 • obiekty i tereny magazynowe i składowe,
 • stacje obsługi pojazdów;

Przeznaczenie uzupełniające:

 • obiekty biurowe, obiekty socjalne,
 • obiekty garażowe i gospodarcze,
 • obiekty i urządzenia technologiczne;
Załącznik graficzny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Uchwała RM Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych:
 • sieci: wodociągowo-kanalizacyjna, gazowa średniego i wysokiego ciśnienia, energetyczna.
 • nowa sieć wodociągowo-kanalizacyjna i kanalizacji deszczowej

 

II. Tereny poprzemysłowe będące w trakcie egzekucji komorniczej 

W licytacji komorniczej można nabyć nieruchomości w trzech wariantach: 

 • 2,4391 ha - wszystkie nieruchomości
 • 1,7403 ha - pojedyncza nieruchomość 
 • 0,6988 ha - pojedyncza nieruchomość 

zdjęcia_Hedy_2,5_haMapa fotograficzna terenu

untitled333 

Zalety lokalizacji przy ul. Jana Samsonowicza oraz Antoniego Hedy ps. Szarego

 • Dostęp do energii elektrycznej wysokiego napięcia. W pobliżu kompleksu znajduje się stacja elektroenergetyczna 400/110 kV.
 • Korzystna obsługa komunikacyjna kompleksu zapewnia sprawne włączenie transportu w układ małej obwodnicy miasta.
 • Możliwości kooperacji - bezpośrednie sąsiedztwo huty oraz firm zajmujących się przetwórstwem przemysłowym.
 • Lokalizacja w strefie oddziaływania uciążliwości huty.
 • Bardzo dobra budowa geologiczna terenu.
 • Dostęp do infrastruktury technicznej o wysokich parametrach.
 • Możliwość włączenia terenu do obszaru specjalnej strefy ekonomicznej (czas procedowania 30 dni)