Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Nieruchomości komercyjne

Leona Chrzanowskiego 1,0310 ha

Zrzut_ekranu_2023-10-23_111919
Położenie:
ul. Leona Chrzanowskiego.
Powierzchnia nieruchomości:
1,0310 ha.
Właściciel: 
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.
Nr działek:
38/2, 72/2 (Obr. 34, ark. 5; Obr. 33, ark. 5).
Lokalizacja na mapie:
Link
Wymiary nieruchomości:
110 m (szerokość) x 155 m (długość) x 10 m (szerokość) x 165 m (długość).
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]:
Ł III - 1,0293 ha,                                        
Ł V - 0,0017 ha.                                                 
Budynki i zabudowania na terenie:
Brak.
Obecne użytkowanie:
Teren nieużytkowany.
Dostęp do drogi publicznej:
Tak. Droga gminna - ul. Leona Chrzanowskiego.
Zagospodarowanie przestrzenne:
Brak uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalone zostały warunki zabudowy, polegające na budowie budynku usługowego (o powierzchni sprzedaży do 500 m2), budowie parkingu do 30 miejsc postojowych oraz budowie zjazdu publicznego z ulicy Leona Chrzanowskiego (działka nr 22/1; Obręb 34, ark. 5) na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 19 lutego 2015 r. znak: WPR-I.6730.165.2014.KOD. W przypadku zamiaru realizacji przez Nabywcę działek, innego, zamierzonego celu, wymagane będzie uzyskanie decyzji Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego o warunkach zabudowy, na zasadach i w trybie określonym ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.), od której uzależnione jest wydanie pozwolenia na budowę.
Przeszkody podziemne oraz na powierzchni terenu:
Brak przeszkód.
Elektryczność na terenie:
Sieć w zasięgu granic nieruchomości.
Gaz na terenie:
Sieć w zasięgu granic nieruchomości.
Ciepło na terenie:
Sieć w zasięgu granic nieruchomości.
Woda na terenie:
Sieć w zasięgu granic nieruchomości.
Kanalizacja na terenie:
Sieć w zasięgu granic nieruchomości.
Sieć teletechniczna:
Sieć w zasięgu granic nieruchomości.
Warunki nabycia:
Udział w przetargu publicznym organizowanym przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
Cena (m kw.):
Brak aktualnego operatu szacunkowego nieruchomości. Orientacyjna cena - 100 zł/m kw.
Dodatkowe informacje:
Brak.

Stefana Żeromskiego 0,6775 ha 

Zrzut_ekranu_2023-10-23_122943  
Położenie:
ul. Stefana Żeromskiego.
Powierzchnia nieruchomości:
0,6775 ha.
Właściciel:
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.
Nr działek:
45/12 (Obr. 13, ark. 3).
Lokalizacja na mapie:
Link
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]:
Bz - tereny rekreacyjno -wypoczynkowe.
Budynki i zabudowania na terenie:
Brak.
Obecne użytkowanie:
Teren nieużytkowany.
Dostęp do drogi publicznej:
Tak. Droga powiatowa - ul. Stefana Żeromskiego.
Zagospodarowanie przestrzenne:
Brak uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wymagane będzie uzyskanie decyzji Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego o warunkach zabudowy, na zasadach i w trybie określonym ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), od której uzależnione jest wydanie pozwolenia na budowę.
Przeszkody podziemne oraz na powierzchni terenu:
Gazociąg średnioprężny przechodzący w południowej  części terenu. Napowietrzna linia średniego napięcia przebiegająca przez część terenu. Sieć ciepłownicza przebiegająca wzdłuż granicy działki przy ul. Stefana Żeromskiego. Na powierzchni terenu znajdą się krzewy i drzewa, których usunięcie z terenu działek może nastąpić zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z późn. zm.).
Elektryczność na terenie:
Sieć w zasięgu granic nieruchomości.
Gaz na terenie:
Sieć w zasięgu granic nieruchomości.
Ciepło na terenie:
Sieć w zasięgu granic nieruchomości.
Woda na terenie:
Sieć w zasięgu granic nieruchomości.
Kanalizacja na terenie:
Sieć w zasięgu granic nieruchomości.
Sieć teletechniczna:
Sieć w zasięgu granic nieruchomości.
Warunki nabycia:
Udział w przetargu publicznym organizowanym przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
Cena (m kw.):
Do ustalenia w trakcie realizacji procedury przetargowej.
Dodatkowe informacje:
Teren wymaga niwelacji.

Iłżecka 0,7585 ha 

Zrzut_ekranu_2023-10-23_140106
Położenie:
ul. Iłżecka.
Powierzchnia nieruchomości:
0,7585 ha.
Właściciel:
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.
Nr działek:
93/6 (Obr. 11, ark. 1).
Lokalizacja na mapie:
Link
Wymiary nieruchomości:
73 m (szerokość) x 162 m (długość) x 15 m (szerokość) x 174 (długość).
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]:
Bp– zurbanizowane tereny niezabudowane.
Budynki i zabudowania na terenie:
Brak.
Obecne użytkowanie:
Teren użytkowany rekreacyjnie.
Dostęp do drogi publicznej:
Tak. Droga powiatowa - ul. Iłżecka.
Zagospodarowanie przestrzenne:
Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Usługi nieuciążliwe, oznaczone na rysunku planu symbolami: „U1”, „U2”.
Przeszkody podziemne oraz na powierzchni terenu: 
Wzdłuż wschodniej granicy przebiega czynna sieć wodociągowa (tj. wodociąg magistralny DN 400), zrealizowana za zgodą właściciela gruntu. Przez całą działkę wzdłuż północnej granicy przebiegają podziemne sieci, tj.: sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia oraz sieć telekomunikacyjna. W północnej części działki znajduje się także słup elektroenergetyczny 15kV.
Elektryczność na terenie:
Sieć w zasięgu granic nieruchomości.
Gaz na terenie:
Sieć w zasięgu granic nieruchomości.
Ciepło na terenie:
Sieć w zasięgu granic nieruchomości.
Woda na terenie:
Sieć w zasięgu granic nieruchomości.
Kanalizacja na terenie:
Sieć w zasięgu granic nieruchomości.
Sieć teletechniczna:
Sieć w zasięgu granic nieruchomości.
Warunki nabycia:
Udział w przetargu publicznym organizowanym przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
Cena:
Brak aktualnej wyceny nieruchomości. Orientacyjna cena 1 mln zł.
Dodatkowe informacje:
Brak.

Mikołaja Reja 0,2418 ha

Zrzut_ekranu_2023-10-23_143610
Położenie:
ul. Mikołaja Reja
Powierzchnia nieruchomości:
0,2418 ha
Właściciel:
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski.
Nr działek:
5/4, 13/1, 14/1, 36/11, 36/13 (Obr. 35, ark.3).
Lokalizacja na mapie:
Link
Wymiary nieruchomości:
70 m (długość) x 40 m ( szerokość).
Klasa gruntów wraz z powierzchnią [ha]:
Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.
Budynki i zabudowania na terenie:
Brak.
Obecne użytkowanie:
Teren nieużytkowany.
Dostęp do drogi publicznej:
Tak. Droga gminna ul. Mikołaja Reja.
Zagospodarowanie przestrzenne:
Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego. „5UC” – obszar strefy o funkcji usług miastotwórczych, ogólnomiejskich i ponadlokalnych. Preferowana funkcja: handlowo-usługowa z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowych na wyższych kondygnacjach
Przeszkody podziemne oraz na powierzchni terenu:
Przez nieruchomość przebiegają czynne sieci: wodociągowa DN 50, kanalizacyjne: DN 110 i DN 250 oraz sieci ciepłownicze: cwD355 i cwD48/108. Działki przez które przebiegają sieci ciepłownicze, tj. nr: 5/4, 14/1 i 36/11 (obr. 35, ark. 3) zostały obciążone służebnością przesyłu na rzecz Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Szerokość pasa służebności przesyłu wynosi 3m, licząc od osi kanału po 1,5m w obie strony, na długości 68m. Na nieruchomości znajduje się 5 wysokich drzew (4 kasztanowce i 1 wierzba). Działki nr: 5/4, 14/1 i 36/13 (obr. 35, ark. 3) zostały obciążone na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 5/5 (obr. 35, ark. 3), zajętej pod przepompownię ścieków – służebnością drogi koniecznej polegającą na prawie przejścia i przejazdu pasem o szerokości 3 m, przebiegającym przez w/w działki.
Elektryczność na terenie:
Sieć w zasięgu granic nieruchomości.
Gaz na terenie:
Sieć w zasięgu granic nieruchomości.
Ciepło na terenie:
Sieć w zasięgu granic nieruchomości.
Woda na terenie:
Sieć w zasięgu granic nieruchomości.
Kanalizacja na terenie:
Sieć w zasięgu granic nieruchomości.
Sieć teletechniczna:
Sieć w zasięgu granic nieruchomości.
Warunki nabycia:
Udział w przetargu publicznym organizowanym przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
Cena:
Brak aktualnej wyceny.
Dodatkowe informacje:
Nieruchomość jest położona w centrum miasta, w rejonie istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej i Targowiska Miejskiego.

 

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.