Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Walcownie Ostrowieckie WOST S.A.

logo firmy Wost - biały napis na niebieskim tle Dremex jest firmą zajmującą się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów i maszyn mających zastosowanie w branży górniczej. Gama produktów firmy Dremex obejmuje przede wszystkim wyroby wykorzystywane w podziemnych zakładach górniczych węgla kamiennego i miedzi.

Inwestycja jest w trakcie reallizacji. Inwestor, za pośrednictwem stworzonej spółki Walcownie Ostrowieckie WOST S.A. nabył w listopadzie 2015 roku zorganizowaną część znajdującego się w upadłości likwidacyjnej przedsiębiorstwa Interspeed Trade Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na ponad siedmiohektarowym terenie nabytym przez WOST znajdują się walcownie: duża, średnia i mała. Zakład jest zlokalizowany na terenie Startej Huty w Ostrowcu Świętokrzyskim. Spółka będzie zajmował się produkcją wyrobów gorącowalcowanych takich, jak: kątowniki równoramienne i nierównoramienne, teowniki i dwuteowniki, ceowniki, kształtowniki górnicze oraz profile specjalne dla przemysłu motoryzacyjnego, kolejowego i budowlanego. Rozruch produkcji w Walcowni Dużej nastąpił wiosną 2016 roku. Z kolei na początku 2017 roku produkcję rozpoczęła Walcownia Średnia. W przedsiębiorstwie zatrudnienie znalazło ponad 300 osób.