Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Powróć do: O Gminie

Charakterystyka miasta

DJI_0542

P R O F I L  M I A S T A

Ostrowiec Świętokrzyski jest położony w południowo-wschodniej Polsce. Dogodne położenie geograficzne, gospodarcze, turystyczne Ostrowca Świętokrzyskiego stwarza duże możliwości lokalizowania tutaj nowych inwestycji oraz szanse na dynamiczny rozwój. Pod względem wielkości potencjału społeczno-gospodarczego Ostrowiec Świętokrzyski jest drugim ośrodkiem w województwie świętokrzyskim. Razem z sąsiadującymi gminami powiatu ostrowieckiego i opatowskiego, miasto tworzy społeczność liczącą ponad 130 000 mieszkańców. Bogate tradycje Staropolskiego i Centralnego Okręgu Przemysłowego warunkują Ostrowiec Świętokrzyski jako idealne miejsce dla lokalizacji inwestycji przemysłowych. Wielowiekowa obecność przemysłu zdeterminowała gospodarkę miasta, strukturę zatrudnienia, potencjał ludzki oraz zawodowy Ostrowca Świętokrzyskiego. Do ważnych gałęzi gospodarki miasta należą: przemysł metalurgiczny, elektromaszynowy, budowlany, odzieżowy i rolno-spożywczy. Od 2016 roku samorząd lokalny zainwestował ponad 150 mln zł w realizację dużych projektów infrastrukturalnych, których celem było udostępnienie 60 ha nowych trenów inwestycyjnych, ich uzbrojenie oraz budowa i modernizacja dróg dla rozwoju przemysłu i przedsiębiorczości. Miasto z jednej strony dba o rozwój przemysłu, ale z drugiej strony nie zapomina o mikro przedsiębiorcach, którzy stanowią największa grupę w strukturze gospodarczej Ostrowca Świętokrzyskiego. Doskonałym przykładem są milionowe inwestycje w Ostrowieckie Targowiska Miejskie, będące jednym z większych kompleksów targowych w tej części Polski. Przewidywalność decyzji, przyjazna polityka podatkowa i inwestycyjna samorządu lokalnego, jakość i atmosfera współpracy oraz potencjał inwestycyjny miasta składają się na przyjazny klimat inwestycyjny Ostrowca Świętokrzyskiego. Sami przedsiębiorcy pozytywnie oceniają warunki do prowadzenia działalności gospodarczej
w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uczestnicy badania fokusowego1 wskazywali, że gdyby mieli przenieść swoją firmę w inne miejsce, to zdecydowaliby się na miasto podobne do Ostrowca Świętokrzyskiego, a najchętniej pozostaliby w samym Ostrowcu Świętokrzyskim, podkreślając wśród jego atutów m.in. niskie koszty prowadzenia działalności oraz kompaktowość. 

 

1(Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, s. 12.)