Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Powróć do: Wsparcie dla inwestora

Zwolnienie z podatku dochodowego (CIT i PIT)

Polska Strefa Inwestycji/Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) Podstrefa Ostrowiec Świętokrzyski

Po ponad 20 latach funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, ustawodawca dokonał zmian w instrumencie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) w celu dostosowania przepisów do obecnej sytuacji rynkowej oraz potrzeb przedsiębiorców. Nowelizacja umożliwia skorzystanie ze zwolnienia z podatku na obszarze całej Polski, przez firmy realizujące nowe inwestycje zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych. Podstawą ubiegania się o ulgę jest uzyskanie decyzji o wsparciu. W tym celu trzeba spełnić tzw. kryteria wejścia ilościowe (wartość inwestycji) i jakościowe (dotyczące rodzaju i jakości inwestycji).

System przyznawania przedsiębiorcom pomocy publicznej przewiduje łatwiejsze warunki otrzymania pomocy przez przedsiębiorców lokalizujących działalność w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Dzięki tym działaniom średnie miasta są bardziej atrakcyjne dla biznesu. Do grona tych miast został zakwalifikowany Ostrowiec Świętokrzyski. Inwestorzy realizujący swoje przedsięwzięcia biznesowe na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego mogą liczyć na maksymalny poziom dofinansowania inwestycji w ramach pomocy publicznej w Polsce.

Zainwestuj_w_Ostrowcu_Świętokrzyskim_2023_po_edycji11 

Jeśli chodzi o wartość nowej inwestycji w przypadku Ostrowca Świętokrzyskiego mówimy o kwotach: 0,2 mln zł dla mikro przedsiębiorcy (maksymalne dofinansowanie wynosi 70% kosztów inwestycji), 0,5 mln dla małego przedsiębiorcy (maksymalne dofinansowanie wynosi 70% kosztów inwestycji), 1 mln zł dla średniego przedsiębiorcy (maksymalne dofinansowanie wynosi 60% kosztów inwestycji) oraz 10 mln zł dla dużego przedsiębiorcy (maksymalne dofinansowanie wynosi 50% kosztów inwestycji). Jeśli chodzi o kryteria jakościowe, w przypadku Ostrowca Świętokrzyskiego, zachodzi konieczność zdobycia tylko 4 punktów z 16. W przypadku tego instrumentu, w Ostrowcu Świętokrzyskim można liczyć na maksymalnie dostępny poziom regionalnej pomocy publicznej, czyli 70% kwalifikowanych nakładów na inwestycję.

Kryterium ilościowe w Ostrowcu Świętokrzyskim 
Zainwestuj_w_Ostrowcu_Świętokrzyskim_2023_po_edycji33

Kryterium jakościowe w Ostrowcu Świętokrzyskim 

Za spełnienie kryteriów jakościowych przez przedsiębiorcę, realizującego nową inwestycję w danym sektorze, uznaje się uzyskanie łącznie nie mniej niż 4 punktów, ale nie mniej niż jeden punkt za każde z kryteriów jakościowych dla nowych inwestycji w sektorze przemysłowym.

Zapoznaj się z kryteriami jakościowymi dla nowych inwestycji realizowanych w sektorze przemysłowym w Ostrowcu Świętokrzyskim

Prezentacja 

Zapoznaj się z prezentacją o Polskiej Strefie Inwestycji w Ostrowcu Świętokrzyskim - zwolnienie z podatku dochodwego