Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Lokalizacja MPZP

Mapa Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z zaznaczonym rozmieszczeniem Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.), zwaną dalej „UPZP”, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP), który uchwala Rada Miasta. Jest on nie tylko wyrazem polityki gminy, ale przede wszystkim prawem miejscowym.

Prezydent Miasta sporządza MPZP zgodnie z procedurą i zawartością merytoryczną określoną w art. 14 – art. 27 UPZP.

MPZP musi zawierać m.in. ustalenia dotyczące:
- przeznaczenia poszczególnych terenów (np. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, pod zabudowę usługową itd.),
- linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, w tym m.in. dróg,
- linii zabudowy,
- granic terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych (np. strefy ochrony konserwatorskiej, tereny górnicze),
- zasadach i warunkach podziału terenów na działki budowlane.

MPZP składa się z tekstu planu zawartego w uchwale Rady Miasta i rysunku planu, który jest załącznikiem graficznym do uchwały. Tekst i rysunek, wzajemnie się uzupełniając, stanowią integralne części MPZP.

Według UPZP, każdy ma prawo wglądu do MPZP, w tym celu wszystkie obowiązujące na obszarze miasta Ostrowca Świętokrzyskiego plany miejscowe zamieszczone są poniżej.

Zainteresowane osoby mogą otrzymać tzw. wypisy i/lub wyrysy z MPZP, składając stosowny wniosek. Może to zrobić każdy, niezależnie od tego, czy jest właścicielem działki. Wypis to część opisowa – tekst planu, z którego możemy dowiedzieć się m.in. jakie jest dokładne przeznaczenie działki oraz jakie są zasady jej zagospodarowania. Natomiast wyrys jest to fragment rysunku planu zagospodarowania przestrzennego dla wnioskowanego terenu, który należy czytać łącznie z tekstem planu.

 Pliki do pobrania

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

1.

Nr uchwały Rady Miejskiej zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: LIX/598/97 z dnia 28 listopada 1997r.

Nazwa planu: Zmiana Nr 1 i Nr 2 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrznnego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem pod obwodnicę - ul. Zagłoby i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Kiel. Nr 2 poz. 10 z dnia 12.02.1998r.

MPZP obowiązuje od dnia: 26.02.1998r.

Uwagi: powierzchnia opracowania 31,16 ha, co stanowi 0,67 % ogólnej pow. miasta

MPZP ZM Nr 1 i Nr 2 (rysunek)

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem pod obwodnicę - ul. Zagłoby i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPZP Zmiana Nr 1 i Nr 2 - uchwała

MPZP Zmiana Nr 1 i Nr 2 - rysunek

3.

Nr uchwały Rady Miejskiej zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: XXVIII/418/2000 z dnia 29 czerwca 2000r.

Nazwa planu: Zmiana Nr 4 części miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Śródmieście” w Ostrowcu Świętokrzyskim

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem na cele usługowo-handlowe i usługi ponadlokalne

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 40 poz. 382 z dnia 07.08.2000r.

MPZP obowiązuje od dnia: 21.08.2000r.

Uwagi: powierzchnia opracowania 36,35 ha, co stanowi 0,14 % ogólnej powierzchni miasta

MPZP ZM Nr 4 (rysunek)

 Zmiana Nr 4 części miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Śródmieście” w Ostrowcu Świętokrzyskim

MPZP Zmiana Nr 4 - uchwała

MPZP Zmiana Nr 4 - rysunek

4.

Nr uchwały Rady Miejskiej zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: XXX/467/2000 z dnia 5 października 2000r.

Nazwa planu: Zmiana Nr 7 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowiec Świętokrzyski

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: wprowadzenie udokumentowanego złoża kopalin do planu celem eksploatacji

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 74 poz. 651 z dnia 8.12.2000r.

MPZP obowiązuje od dnia: 22.12.2000r.

Uwagi: powierzchnia opracowania 4,405 ha, co stanowi 0,09 % ogólnej powierzchni miasta

MPZP ZM Nr 7 (rysunek)

Zmiana Nr 7 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowiec Świętokrzyski

MPZP Zmiana Nr 7 - uchwała

MPZP Zmiana Nr 7 - rysunek


5.

Nr uchwały Rady Miejskiej zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: XXXV/623/2001 z dnia 30 marca 2001r.

Nazwa planu: Zmiana Nr 5 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowiec Świętokrzyski (os. Las)

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i usługi nieuciążliwe

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 38 poz. 436 z dnia 14.05.2001r.

MPZP obowiązuje od dnia: 28.05.2001r.

Uwagi: powierzchnia opracowania 81,27 ha, co stanowi 1,75 % ogólnej powierzchni miasta

MPZP Zm Nr 5 (rysunek)

Zmiana Nr 5 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowiec Świętokrzyski (os. Las)

MPZP Zmiana Nr 5 - uchwała

MPZP Zmiana Nr 5 - rysunek


6.

Nr uchwały Rady Miejskiej zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: XLIV/751/2001 z dnia 29 listopada 2001r.

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Rosochy” w Ostrowcu Świętokrzyskim

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, usługowo-handlowe i usługi ponadlokalne

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 4 poz. 12 z dnia 24.01.2002r.

MPZP obowiązuje od dnia: 08.02.2002r.

Uwagi: powierzchnia opracowania 23 ha, co stanowi 0,49 % ogólnej powierzchni miasta

MPZP "Rosochy" (rysunek)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Rosochy” w Ostrowcu Świętokrzyskim

MPZP Rosochy - uchwała

MPZP Rosochy - rysunek


7.

Nr uchwały Rady Miejskiej zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: XLVI/766/2001 z dnia 28 grudnia 2001r.

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Śródmieście” w Ostrowcu Świętokrzyskim

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, usługowo-handlowe i usługi ponadlokalne

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 19 poz. 264 z dnia 18.02.2002r.

MPZP obowiązuje od dnia: 05.03.2002r.

Uwagi: powierzcnia opracowania 18 ha, co stanowi 0,39 % ogólnej powierzchni miasta. Plan w części zmieniony - patrz pozycja 12.

MPZP "Środmiescie" (rysunek)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Śródmieście” w Ostrowcu Świętokrzyskim

MPZP Śródmieście - uchwała

MPZP Śródmieście - rysunek

 

8.

Nr uchwały Rady Miejskiej zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: LII/830/2002 z dnia 25 kwietnia 2002r.

Nazwa planu: Zmiana Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowiec Świętokrzyski, położona w rejonie ulic: Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i usługi nieuciążliwe

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 84 poz. 979 z dnia 20.06.2002r.

MPZP obowiązuje od dnia: 05.07.2002r.

Uwagi: pow. oprac. 47,35 ha, co stanowi 1,02% ogólnej powierzchni miasta. Plan w części zmieniony - patrz pozycja 23.

MPZP Zm Nr 6 (rysunek)

Zmiana Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowiec Świętokrzyski, położona w rejonie ulic: Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki

MPZP Zmiana Nr 6 - uchwała

MPZP Zmiana Nr 6 - rysunek


9.

Nr uchwały Rady Miejskiej zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: LII/831/2002 z dnia 25 kwietnia 2002r.

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla „Gutwin” w zakresie obszaru „Rzeczki-Wschód”

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i usługi nieuciążliwe

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 84 poz. 980 z dnia 20.06.2002r.

MPZP obowiązuje od dnia: 05.07.2002r.

Uwagi: powierzchnia opracowania 65 ha, co stanowi 1,4 % ogólnej powierzchni miasta

MPZP "Gutwin" (rysunek)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla „Gutwin” w zakresie obszaru „Rzeczki-Wschód”

MPZP Gutwin - uchwała

MPZP Gutwin - rysunek


10.

Nr uchwały Rady Miejskiej zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: II/12/2002 z dnia 4 grudnia 2002r.

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Śródmieście” w Ostrowcu Świętokrzyskim

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, usługowo-handlowe i usługi ponadlokalne

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 7 poz. 91 z dnia 16.01.2003r.

MPZP obowiązuje od dnia: 31.01.2003r.

Uwagi: powierzcnia opracowania 14,3 ha, co stanowi 0,31 % ogólnej powierzchni miasta. Plan w części zmieniony - patrz pozycja 20.


MPZP "Środmiescie" (rysunek)

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Śródmieście” w Ostrowcu Świętokrzyskim

MPZP Śródmieście -uchwała 

MPZP Śródmieście - rysunek


11.

Nr uchwały Rady Miejskiej zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: XIII/138/2003 z dnia 25 września 2003r.

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem pod usługi miastotwórcze, ogólnomiejskie i ponadlokalne z terenami sportu i rekreacji, w tym pod budowę obiektów handlowych o pow. sprzedażowej powyżej 2000 m2

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 236 poz. 2220 z dnia 28.10.2003r.

MPZP obowiązuje od dnia: 28.11.2003r.

Uwagi: pow. oprac. 15,5 ha, co stanowi 0,33% ogólnej powierzchni miasta. Plan w części zmieniony - patrz pozycje: 13 i 18.

MPZP "Rawszczyzna" (rysunek)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

MPZP Rawszczyzna - uchwała
MPZP Rawszczyzna - rysunek


12.

Nr uchwały Rady Miasta zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: L/558/2006 z dnia 4 kwietnia 2006r.

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Śródmieście” w Ostrowcu Świętokrzyskim

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem pod rozbudowę budynku Urzędu Miasta

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 160 poz. 1914 z dnia 03.07.2006r.

MPZP obowiązuje od dnia: 03.08.2006r.

Uwagi: powierzchnia opracowania 0,39 ha, co stanowi 0,01 % ogólnej powierzchni miasta

Zmiana MPZP "Środmiescie" (rysunek)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Śródmieście” w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zmiana MPZP Śródmieście - uchwała

Zmiana MPZP Śródmieście - rysunek
 

13.

Nr uchwały Rady Miasta zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: VIII/62/2007 z dnia 13 marca 2007r.

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ("Rawszczyzna")

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem pod rozbudowę ośrodka sportowego „Rawszczyzna” o cześć sportowo-rekreacyjną i hotelową z zapleczem terenowych urządzeń sportowych i rekreacyjnych

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 113 poz. 1679 z dnia 26.06.2007r.

MPZP obowiązuje od dnia: 26.07.2007r.

Uwagi: pow. oprac. 4,04 ha, co stanowi 0,09% ogólnej powierzchni miasta

 Zmiana MPZP "Rawszczyna" (rysunek)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ("Rawszczyzna")
Zmiana MPZP Rawszczyzna - uchwała

Zmiana MPZP Rawszczyzna - rysunek

14.

Nr uchwały Rady Miasta zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: XLVI/614/2009 z dnia 24 listopada 2009r.

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (obejmuje obszar w rejonie ulic Jana Samsonowicza, Rudzka)

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem pod przemysł, usługi oraz tereny zabudowy mieszkaniowej

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 10 poz. 67 z dnia 13.01.2010r.

MPZP obowiązuje od dnia: 14.02.2010r.

Uwagi: powierzchnia opracowania 69,22 ha, co stanowi 1,49 % ogólnej powierzchni miasta

MPZP "Samsonowicza" (rysunek)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (obejmuje obszar w rejonie ulic Jana Samsonowicza, Rudzka)

MPZP Samsonowicza, Rudzka - uchwała

MPZP Samsonowicza, Rudzka - rysunek

15.

Nr uchwały Rady Miasta zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: LXII/781/2010 z dnia 9 listopada 2010r.

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Grabowiecka, Graniczna

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem pod rozbudowę cmentarza komunalnego, usługi publiczne, przemysł i zabudowę mieszkaniową

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 349 poz. 3805 z dnia 20.12.2010r.

MPZP obowiązuje od dnia: 20.01.2011r.

Uwagi: pow. oprac. 20,36ha co stanowi 0,44% ogólnej powierzchni miasta

MPZP "Graniczna" (rysunek)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Grabowiecka, Graniczna

MPZP Graniczna - uchwała

MPZP Graniczna - rysunek

16.

Nr uchwały Rady Miasta zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: XXVI/91/2012 z dnia 24 września 2012r.

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Armii Krajowej, Iłżecka, Rzeczki

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jedno- i wielorodzinne oraz nieuciążliwe usługi

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 2907 z dnia 30.10.2012r.

MPZP obowiązuje od dnia: 30.11.2012r.

Uwagi: powierzchnia opracowania 147 ha, co stanowi 3,17 % ogólnej powierzchni miasta

MPZP "Armii Krajowej" (rysunek)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Armii Krajowej, Iłżecka, Rzeczki

MPZP Armii Krajowej - uchwała

MPZP Armii Krajowej - rysunek


17.

Nr uchwały Rady Miasta zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: XXXVII/27/2013 z dnia 26 marca 2013r.

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Świętokrzyska, Drukarska, Szewieńska, Stefana Żeromskiego

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem pod przemysł, usługi komercyjne i publiczne, zabudowę mieszkaniową jedno- i wielorodzinną, usługi sportu i rekreacji

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 2075 zdnia 09.05.2013r.

MPZP obowiązuje od dnia: 24.05.2013r. wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego znak: IG-III.4130.34.2013 z dnia 29.04.2013r. (Dz.Urz. Woj. Święt. poz. 2076 z dnia 09.05.2013r.)

Uwagi: powierzchnia opracowania 40 ha, co stanowi 0,9 % ogólnej powierzchni miasta

MPZP "Częstocice" (rysunek)

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Świętokrzyska, Drukarska, Szewieńska, Stefana Żeromskiego

MPZP Częstocice - uchwała

MPZP Częstocice - rozstrzygniecie Wojewody

MPZP Częstocice - rysunek

18.

Nr uchwały Rady Miasta zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: XXXIX/48/2013 z dnia 9 maja 2013r.

Nazwa planu: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca („Galeria Ostrowiec” w rejonie ul. Adama Mickiewicza)

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem pod wielkopowierzchniowy obiekt handlowy

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 2514 zdnia 20.06.2013r.

MPZP obowiązuje od dnia: 05.07.2013r.

Uwagi: powierzchnia opracowania ok. 7 ha, co stanowi 0,15 % ogólnej powierzchni miasta

Zmiana MPZP "Galeria Ostrowiec" (rysunek)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca („Galeria Ostrowiec” w rejonie ul. Adama Mickiewicza)

Zmiana MPZP (Galeria Ostrowiec) - uchwała
Zmiana MPZP (Galeria Ostrowiec) - rysunek


19.

Nr uchwały Rady Miasta zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: LVII/84/2014 z dnia 30 czerwca 2014r.

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Las Rzeczki, Iłżecka, Grabowiecka

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową i usługową, z uwzględnieniem zachowania enklaw leśnych

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 2262 z dnia 06.08.2014r.

MPZP obowiązuje od dnia: 21.08.2014r.

Uwagi: powierzchnia opracowania 172,9 ha, co stanowi 3,73 % ogólnej powierzchni miasta

MPZP "Las Rzeczki, Iłżecka, Grabowiecka" (rysunek)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Las Rzeczki, Iłżecka, Grabowiecka

MPZP Las Rzeczki, Iłżecka, Grabowiecka - uchwała

MPZP Las Rzeczki, Iłżecka, Grabowiecka - rysunek


20.

Nr uchwały Rady Miasta zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: LVII/85/2014 z dnia 30 czerwca 2014r.

Nazwa planu: Zmiana części „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Śródmieście” w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: przeznaczenie pod zabudowę usługową, w tym wielkopowierzchniowy obiekt handlowy

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 2263 z dnia 06.08.2014r.

MPZP obowiązuje od dnia: 21.08.2014r.

Uwagi: powierzchnia opracowania 2,5 ha, co stanowi 0,05 % ogólnej powierzchni miasta

Zmiana MPZP "Środmieście" (rysunek)

Zmiana części „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Śródmieście” w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Zmiana MPZP Śródmieście - uchwała

Zmiana MPZP Śródmieście - rysunek


21.

Nr uchwały Rady Miasta zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: LXIII/143/2014 z dnia 2 października 2014r.
Nazwa planu:  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Dobra
Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową i usługową, z uwzględnieniem zachowania enklaw leśnych
Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 2952 z dnia 07.11.2014r.
MPZP obowiązuje od dnia: 22.11.2014r.
Uwagi: powierzchnia opracowania ok. 12 ha, co stanowi 0,26 % ogólnej powierzchni miasta

MPZP "Sienkiewicza" (rysunek)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Dobra

MPZP Sienkiewicza - uchwała

MPZP Sienkiewicza - rysunek

22.

Nr uchwały Rady Miasta zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: XXXIII/60/2016 z dnia 17 czerwca 2016r.
Nazwa planu:  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznicy kolejowej do dawnej cukrowni "Częstocice"
Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową, produkcyjną, składy, magazyny, bazy oraz zieleń parkową
Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3550 z dnia 28.11.2017r.
MPZP obowiązuje od dnia: 10.08.2016r.
Uwagi: powierzchnia opracowania ok. 107ha, co stanowi 2,31% ogólnej powierzchni miasta

MPZP Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska (rysunek)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznicy kolejowej do dawnej cukrowni "Częstocice"

MPZP Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska - tekst jednolity planu
MPZP Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska - rysunek planu


23.

Nr uchwały Rady Miasta zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: XXXVI/86/2016 z dnia 16 września 2016r.

Nazwa planu: Zmiana części "Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, połozonej w rejonie ulic: Grabowieck, Graniczna i Las Rzeczki"

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, usługową i usługowo-przemysłową

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3154 z dnia 24.10.2016r.

MPZP obowiązuje od dnia: 08.11.2016r. wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.III.4130.21.2016 z dnia 18.10.2016r. (Dz.Urz. Woj. Święt. poz. 3155 z dnia 24.10.2016r.)

Uwagi: powierzchnia opracowania ok. 12,8 ha, co stanowi 0,28 % ogólnej powierzchni miasta

Zmiana cześci "Zmiany Nr 6..." (rysunek)

 Zmiana części "Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, połozonej w rejonie ulic: Grabowieck, Graniczna i Las Rzeczki"

Zmiana części "Zmiany Nr 6 ..." - uchwała wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody

Zmiana części "Zmiany Nr 6 ..." - rysunek

23a.

Nr uchwały Rady Miasta zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: XLV/43/2017 z dnia 12 czerwca 2017r.

Nazwa planu: "Zmiana części "Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, połozonej w rejonie ulic: Grabowieck, Graniczna i Las Rzeczki"" - uzupełnienie w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.III.4130.21.2016 z dnia 18 października 2016r.

Przedmiot i zakres ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym: Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 2323 z dnia 20.07.2017r.

MPZP obowiązuje od dnia: 04.08.2017r.

Uwagi: powierzchnia opracowania ok. 3,05 ha, co stanowi 0,07 % ogólnej powierzchni miasta

"Zmiana części "Zmiany Nr 6 ..."" (rysunek)

"Zmiana części "Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, połozonej w rejonie ulic: Grabowieck, Graniczna i Las Rzeczki"" - uzupełnienie w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.III.4130.21.2016 z dnia 18 października 2016r.

"Zmiana części "Zmiany Nr 6 ..."" - uzupełnienie w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody - uchwała

"Zmiana części "Zmiany Nr 6..."" - uzupełnienie w związku z rozstrzygnieciem nadzorczym Wojewody - rysunek

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (w opracowaniu)

24.

Nr uchwały Rady Miasta zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: (odstąpiono od sporządzenia planu)
Nazwa planu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Gajowa, Bałtowska.
Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu oraz uchwała zmieniająca
Uchwała Nr L/89/2021 z dnia 26 sierpnia 2021r. uchylajaca uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Siennieńska, Gajowa, Bałtowska


25.

Nr uchwały Rady Miasta zatwierdzającej plan, data jej przyjęcia: (w trakcie opracowania)
Nazwa planu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dla obszaru w rejonie ulic: Jana Samsonowicza, Dębowa, Skośna.
Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu
Granice obszaru objętego projektem planu
Uchwała Nr XLV/49/2021 w formacie gml z podpisem Przewodniczącej Rady Miasta

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.