Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Wydział Organizacyjno - Prawny

Kontakt:

Telefon:+48 41 26 72 120
E-mail:w.org@um.ostrowiec.pl

Zadania Wydziału Organizacyjno-Prawnego:

 

1. zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu,

2. zapewnienie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem wydziałów Urzędu, w szczególności w zakresie współpracy z Radą Miasta, jednostkami pomocniczymi i Biurem Obsługi Interesanta,

3. rozpatrywanie skarg i wniosków oraz ich nadzór, kontrola, koordynowanie,

4. prowadzenie spraw związanych z obsługą:

a) Rady Miasta,

b) komisji Rady Miasta,

c) Prezydenta i Wiceprezydenta Miasta,

d) Młodzieżowej Rady Miasta,

5. racjonalne gospodarowanie etatami, funduszem płac oraz prowadzenie spraw kadrowych i szkoleń pracowniczych,

6. gospodarowanie, we współdziałaniu z zakładową organizacją związkową, Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,

7. prowadzenie rejestru aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy Gminy,

8. nadzór nad realizacją uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta Miasta oraz okólników i decyzji organizacyjnych Prezydenta Miasta,

9. prowadzenie działalności informacyjnej oraz realizacja zadań związanych z ustawą o dostępie do informacji publicznej,

10.prowadzenie spraw związanych z wyborami i referendami,

11.planowanie i realizacja wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu,

12.prowadzenie zakładowej działalności socjalnej,

13.prowadzenie inwestycji, remontów i zarządzanie budynkiem Urzędu,

14.prowadzenie zaopatrzenia materiałowo - technicznego Urzędu,

15.prowadzenie spraw z zakresu bhp,

16.prowadzenie archiwum i kancelarii,

17.prenumerata prasy i periodyków,

18.utrzymanie czystości i porządku w budynku Urzędu,

19.obsługa prawna Rady Miasta, Prezydenta Miasta i Urzędu,

20.przygotowanie, organizacja, prowadzenie przetargów na sprzedaż, najem, dzierżawę gruntów oraz oddanie ich w użytkowanie wieczyste na wniosek właściwego wydziału, który powinien opracować koncepcję zagospodarowania terenu, uwzględniającą możliwość podłączenia gruntu do infrastruktury technicznej,

21.przygotowanie, organizacja przetargów na roboty budowlane, dostawy, usługi o wartości powyżej 14.000 euro finansowane ze środków publicznych, zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych - w związku z realizacją zadań Gminy przez wydziały Urzędu lub przez gminne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a w szczególności:

a) przygotowanie dokumentacji przetargowej w oparciu o materiały opracowane przez poszczególne wydziały lub gminne jednostki organizacyjne, obejmujące w szczególności: dokumentację projektową, kosztorys inwestorski, ogólne warunki umowy lub wzór umowy oraz kryteria, które będą decydować o wyborze oferty,

b) ogłoszenie przetargu, przyjmowanie ofert i uczestniczenie w pracach komisji przetargowej oraz ogłoszenie o wyniku przetargu,

c) przekazanie wydziałom lub gminnym jednostkom organizacyjnym dokumentów związanych z przetargiem niezbędnych do zawarcia umowy przez zamawiającego,

22.nadzór nad informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej,

23.koordynowanie wszystkich spraw związanych z utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie, a w szczególności:

a) opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością, aktualizacja i nadzór nad dokumentacją oraz jej archiwizacja,

b) inicjowanie zmian w Systemie Zarządzania Jakością,

c) organizacja i nadzór nad planowaniem i przeprowadzaniem auditów wewnętrznych,

24.koordynowanie wszystkich spraw związanych z utrzymaniem i doskonaleniem systemu kontroli zarządczej,

25.prowadzenie pod względem organizacyjnym Biura Obsługi Interesanta, gdzie pracownicy poszczególnych wydziałów Urzędu obsługują interesantów w zakresie zadań realizowanych przez te wydziały,

26.prowadzenie zbiorów aktów prawnych i ich udostępniania do powszechnego wglądu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,

27.prowadzenie przez Głównego Specjalistę ds. Kadr spraw związanych z reklamowaniem od służby wojskowej pracowników Urzędu będących żołnierzami rezerwy i podlegających obowiązkowi obrony.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.