Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Wydział Finansowy

Kontakt:

Telefon: +48 41 26 72 154
E-mail: wf@um.ostrowiec.pl

Zadania Wydziału Finansowego:

 1. Opracowanie projektu uchwały budżetowej na rok budżetowy wraz z uzasadnieniem, w trybie i na zasadach określonych w uchwale Rady Miasta w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta oraz rodzajów i szczegółowości materiałów towarzyszących budżetowi miasta oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) , poprzez:
  a) przyjmowanie wniosków rzeczowo- finansowych zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Gminy, gminne osoby prawne, jednostki pomocnicze Gminy,
  b) szacowanie planowanych dochodów Gminy,
  c) przygotowanie zbiorczych zestawień planowanych wydatków i przewidywanych dochodów w celu przedłożenia Prezydentowi Miasta,
  d) przygotowanie uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej.
 2. Opracowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta.
 3. Przygotowywanie projektów zmian:
  a) uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na dany rok oraz WPF,
  b) zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie zmiany budżetu oraz planu finansowego Urzędu Miasta.
 4. Ewidencja planu dochodów i wydatków budżetowych oraz ich zmian.
 5. Sporządzanie opisowego sprawozdania z realizacji budżetu za dany rok budżetowy.
 6. Bieżąca analiza i kontrola realizacji budżetu jednostek organizacyjnych Gminy poprzez:
  a) ewidencję zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej Urząd Miasta na dany rok budżetowy,
  b) ewidencję zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat,
  c) ewidencję zaliczek i dotacji przekazywanych jednostkom organizacyjnym Gminy.
 7. Kontrola efektywności wykonywania budżetu przez jednostki organizacyjne Gminy.
 8. Przyjmowanie od zakładów budżetowych sprawozdań statystycznych za okresy półroczne i roczne, ich kontrola pod względem merytorycznym i rachunkowym oraz sporządzanie sprawozdań zbiorczych półrocznych i rocznych.
 9. Analizy i przygotowanie części ekonomicznej wniosków o przyznanie pożyczek i kredytów.
 10. Współpraca z bankami w zakresie lokowania przejściowo wolnych środków budżetowych.
 11. Prowadzenie ewidencji księgowej: majątkowej, dochodów i wydatków budżetu, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 12. Przeprowadzanie operacji bezgotówkowych w zakresie obsługi bankowej budżetu Gminy.
 13. Windykacja należności Gminy.
 14. Kompleksowa obsługa płacowa Urzędu oraz obsługa umów - zleceń i umów o dzieło w zakresie ich przygotowania do wypłaty.
 15. Sporządzanie sprawozdawczości finansowej Gminy.
 16. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 17. Prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków.
 18. Wymiar podatków, ustalanie wysokości zaległości podatkowych i nadpłat.
 19. Kontrola terminowej wpłaty należności podatkowych.
 20. Terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (upomnienia, postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego, decyzje określające zaległości podatkowe, tytuły wykonawcze, ustanawianie hipotek i innych form prawnie dostępnych zabezpieczeń, potrącenia).
 21. Zwracanie i zaliczanie nadpłat.
 22. Przygotowywanie danych do sporządzania sprawozdań niefinansowych.
 23.  Prowadzenie operacji kasowych i uzgadnianie obrotów kasy związanych z przyjmowaniem wpłat gotówką i z dokonywaniem zwrotów nadpłat podatnikom za pośrednictwem kasy Urzędu oraz terminowe wpłacanie gotówki z kasy na rachunek bankowy Urzędu.
 24. Wydawanie zaświadczeń na podstawie akt podatkowych i ewidencji księgowej.
 25. Prowadzenie kontroli podatkowej.
 26. Rozpatrywanie podań o udzielenie ulg podatkowych.
 27. Prowadzenie księgowości podatkowej w zakresie podatków i opłat.
 28. Prowadzenie innych spraw związanych z gospodarką finansowo - budżetową wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.