Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego

Kontakt:

Telefon:+48 41 26 72 242
E-mail:wknw@um.ostrowiec.pl

Zadania realizowane w Wydziale Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego:

 

1. prowadzenie spraw dotyczących spółek, w których Gmina posiada udziały, a w szczególności:

a) analiza materiałów przedkładanych zgromadzeniu wspólników, w tym m.in.:

- w zakresie zmian umowy spółki,

- w zakresie zmian kapitału zakładowego,

- w zakresie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządów spółek za poprzedni rok obrotowy,

b) opiniowanie przedkładanych projektów uchwał zgromadzenia wspólników,

c) obsługa posiedzeń zgromadzń wspólników jednoosobowych spółek Gminy,

d) analiza przekazywanych sprawozdań zarządów i rad nadzorczych spółek gminnych,

e) sporządzanie analiz finansowych spółek gminnych na podstawie dokumentów przekazanych przez spółki,

f) sporządzanie informacji dla Ministerstwa Skarbu Państwa dotyczącej przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego,

g) przygotowywanie projektów zarządzeń prezydenta miasta oraz projektów uchwał rady miasta w sprawach dotyczących spółek gminnych,

h) współpraca przy tworzeniu strategii działania spółek z udziałem Gminy,

i) współpraca z radami nadzorczymi spółek w zakresie nadzoru nad spółkami,

2. przedstawianie Prezydentowi Miasta, na początku każdego roku, do zatwierdzenia projektu „Rocznego planu kontroli”, skierowanego do realizacji przez rady nadzorcze spółek gminnych,

3. analiza sprawozdań składanych przez rady nadzorcze z wyników przeprowadzonych działań kontrolnych, wypracowywanie w tym zakresie wniosków i zaleceń,

4. prowadzenie cyklicznych kontroli spółek, w których Gmina posiada udziały w ramach indywidualnej kontroli wspólnika – Gminy i w zakresie przez niego określonym,

5. sporządzanie raportów z przeprowadzonych kontroli w ramach indywidualnej kontroli wspólnika, wypracowywanie w tym zakresie wniosków i zaleceń,

6. opiniowanie wniosków dot. zmian organizacyjnych jednostek gminnych i spółek z udziałem Gminy, dokonywanie oceny ich funkcjonowania spółek oraz wypracowywanie w tym zakresie stosownych wniosków,

7. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem spółek z udziałem Gminy oraz obejmowaniem przez Gminę udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego,

8. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i przekształcaniem gminnych jednostek budżetowych,

9. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i przekształceniami gminnych zakładów budżetowych,

10. monitoring procesów likwidacyjnych i upadłościowych gminnych jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem Gminy,

11. prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą, dzierżawą, najmem i użyczeniem środków trwałych stanowiących własność Gminy (z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oraz budynkowych),

12. wnioskowanie i przygotowywanie projektów rozwiązań w zakresie wykorzystania niezagospodarowanych środków trwałych Gminy (z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oraz budynkowych),

13. planowane i doraźne kontrole w jednostkach organizacyjnych Gminy,

14. opracowywanie wniosków wynikających z kontroli zmierzających do usprawnienia organizacji oraz zarządzania majątkiem przez kontrolowane jednostki,

15. rozliczanie i kontrolowanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.