Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Wydział Mienia Komunalnego

Kontakt:

Telefon:+48 41 26 72 229
E-mail:wmk@um.ostrowiec.pl

Zadania Wydziału Mienia Komunalnego:

 

1. prowadzenie ewidencji gruntów stanowiących własność Gminy,

2. prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,

3. prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości w drodze wykupu, zamiany i darowizny,

4. opracowywanie informacji wzakresie zmian, jakie zaszły w ciągu roku w stanie mienia komunalnego,

5. przygotowywanie niezbędnych dokumentów i prowadzenie spraw związanych ze zbyciem nieruchomości gminnych w trybie przetargowym i bezprzetargowym,

6. przygotowywanie niezbędnych dokumentów i prowadzenie spraw związanych z oddawaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych w drodze przetargu lub w trybie bezprzetargowym,

7. prowadzenie spraw związanych z rozwiązywaniem umów wieczystego użytkowania,

8. prowadzenie ewidencji wieczystych użytkowników i jej aktualizowanie,

9. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, udzielaniem bonifikat oraz ustalaniem innych terminów płatności,

10. prowadzenie spraw dot. aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,

11. analiza umów warunkowych i przygotowywanie decyzji Prezydenta Miasta w sprawie prawa pierwokupu,

12. prowadzenie spraw związanych z nabywaniem przez użytkowników wieczystych prawa własności,

13. prowadzenie spraw związanych z oddawaniem nieruchomości w trwały zarząd,

14. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i przedłużaniem umów najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości gminnych,

15. przygotowywanie nieruchomości lokalowych do sprzedaży oraz prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą gminnych lokali mieszkalnych iużytkowych wraz z ułamkową częścią gruntu,

16. analiza wtórnego obrotu nieruchomościami nabytymi od Gminy iegzekwowanie zwrotu bonifikat,

17. prowadzenie spraw związanych z porządkowaniem stanów prawnych nieruchomości wspólnot mieszkaniowych,

18. prowadzenie spraw związanych zustaleniem opłat adiacenckich ztytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej oraz podziałów nieruchomości,

19. gromadzenie ikontrolowanie decyzji dot. zmiany zagospodarowania gruntów gminnych oraz gruntów przyległych,

20. przygotowywanie dokumentów dot. wyrażenia zgody przez Prezydenta Miasta na udostępnienie gruntów gminnych na cele związane zrealizacją inwestycji,

21. prowadzenie spraw związanych z przeznaczeniem i przekazywaniem gruntów gminnych na potrzeby ogrodów działkowych oraz ich likwidacją,

22. współpraca z Komisją Inwentaryzacyjną Mienia Komunalnego,

23. nadzór nad prawidłowym korzystaniem znieruchomości Gminy, w tym także ubezpieczanie nieruchomości i zlecanie niezbędnych zabezpieczeń obiektów,

24. prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem nieruchomości na majątek Gminy,

25. wnioskowanie i przygotowywanie projektów rozwiązań w zakresie wykorzystania niezagospodarowanych nieruchomości,

26. wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości,

27. ustalanie numerów porządkowych nieruchomości,

28. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zmiany i nadawania nazw ulicom i placom,

29. prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów,

30. prowadzenie postępowania wsprawach dotyczących wydawania decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości,

31. prowadzenie postępowania wsprawach dotyczących rozgraniczenia nieruchomości,

32. uczestniczenie wpostępowaniu administracyjnym dotyczącym zwrotu nieruchomości stanowiących własność Gminy na rzecz poprzednich właścicieli,

33. przygotowywanie niezbędnej dokumentacji i wniosków do Wojewody Świętokrzyskiego o wydanie decyzji komunalizacyjnych, stwierdzających nabycie przez Gminę zmocy prawa własności nieruchomości,

34. na bazie materiałów uzyskanych z Wydziału Inwestycji przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do Wojewody Świętokrzyskiego w celu uzyskania tytułu własności z mocy prawa do nieruchomości zajętych pod drogi publiczne gminne,

35. przygotowywanie dokumentów do wniosków ozasiedzenie własności nieruchomości przewidzianych do komunalizacji,

36. przygotowywanie dokumentów do wniosków kierowanych do Sądu Rejonowego – Wydziału Ksiąg Wieczystych dotyczących ujawnienia tytułu własności Gminy do nabytych nieruchomości, w tym wdrodze komunalizacji iwywłaszczenia pod inwestycje,

37. przygotowywanie projektów umów i zakresów przedmiotowych zamówień dotyczących wykonania opracowań geodezyjnych do celów komunalizacji gruntów, do ujawnienia własności Gminy w księgach wieczystych,

38. prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości nabyte przez Gminę w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, po zakończeniu finansowego rozliczenia inwestycji,

39. wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis udzielonej przedsiębiorcom w zakresie działania Wydziału,

40. zabezpieczenie środków i przekazywanie do wypłaty odszkodowań z tytułu nie zabezpieczenia lokali socjalnych, na podstawie dokumentów przedłożonych przez Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim.

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.