Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Powróć do: Dla Mieszkańca

Eko Ostrowiec

 

PODĄŻAMY Z NURTEM EKO


W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego dużego znaczenia nabierają pojęcia: ekologia, edukacja ekologiczna i ochrona środowiska. Człowiek od zarania dziejów korzysta z naturalnych bogactw ziemi. W trakcie często rabunkowej eksploatacji środowiska naturalnego powstały szkody, które stanowią poważne zagrożenie dla równowagi biologicznej niezbędnej dla jego własnego życia. Dlatego też ochrona przyrody i racjonalne wykorzystanie jej zasobów to problemy, które stały się sprawą całej ludzkości.

 

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski od wielu lat prowadzi działania informacyjno – edukacyjne nakierowane na kształtowanie postaw proekologicznych wśród swoich mieszkańców. Współpracujemy z wieloma instytucjami, organizacjami i osobami, którym zależy na podnoszeniu świadomości ekologicznej w naszym mieście. W gronie współpracowników znajdują się np. nauczyciele, uczniowie, czy przedstawiciele organizacji ekologicznych. Organizujemy między innymi warsztaty edukacyjne warsztaty, pikniki, konkursy, realizujemy kampania edukacyjne i informacyjne.

 

Chcemy przybliżyć mieszkańcom ideę ochrony przyrody zarówno w kontekście życia codziennego (zmniejszanie konsumpcji, zmniejszanie zużycia zasobów nieodnawialnych, humanitarne traktowanie zwierząt), jak i poszanowania przyrody wynikającego z zasad zrównoważonego rozwoju.

 

Równolegle z edukacją ekologiczną wdrażane są skuteczne rozwiązania, które ułatwią mieszkańcom właściwe postępowanie z odpadami, sięgamy przy tym po nowoczesne narzędzia, tj. aplikacja BLISKO, którą Gmina zakupiła dla swoich mieszkańców. Bezpłatną aplikację może pobrać na swój smartfon każdy mieszkaniec i otrzymywać bezpośrednio informacje dotyczące gminnej gospodarki odpadami komunalnymi. Ponadto uruchomiona została internetowa wyszukiwarka odpadów: segreguj.um.ostrowiec.pl, dzięki której mieszkańcy w przystępny sposób mogą sprawdzić, jak odpowiednio posegregować odpady - do którego pojemnika  wrzucić konkretny odpad lub ewentualnie gdzie go oddać. Dodatkowo wdrożono na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego projekt Elektryczne Śmieci, polegający na organizacji bezpłatnego systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii. Integralną częścią projektu Elektryczne Śmieci jest działalność edukacyjna skierowana szczególnie do uczniów i nauczycieli, ale także pasjonatów szeroko rozumianej ekologii. Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego mogą korzystać z innowacyjnej platformy edukacyjnej - Szkolnego Centrum Recyklingu: szkolnecentrumrecyklingu.pl.